Stäng

Studentrepresentanter | HUS

Guide

Studentrepresentanter

Studentrepresentant, den här guiden är för dig! I guiden finns information och verktyg som stöd för påverkansarbetet vid universitetet samt aktuella ärenden för studentrepresentanterna och evenemang och material som producerats av HUS. Vi vill att guiden är till nytta  för dig och uppdaterar den kontinuerligt- du berättar väl om dina egna önskemål för oss!

Vi studenter har vår egen plats på universitetets påverkningsarenor från utbildningsprogrammens ledningsgrupper till universitetets högsta beslutande organ. På dessa platser ser studentrepresentanterna till att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. De  samarbetar med personalen för att universitetet ska utvecklas i den riktning som studenterna vill.

Entusiasm och framgång inför att förändra universitetet! Kom ihåg att du inte behöver sköta påverkansarbetet ensam! Studentgemenskapen har kraft!

Bli studentrepresentant? Javisst!

Aktuellt för studentrepresentanterna

Utbildningar och evenemang

Var verkar studentrepresentanterna?

Hur kan man påverka som studentrepresentant?

Håll dig uppdaterad!

Följ de här kanalerna så hänger du med i de förändringar som sker vid universitetet, i beredningen av beslut och HUS påverkansarbete!

Stöd för påverkningsarbetet

För att stöda studenternas påverkningsmöjligheter vid universitetet har vi samlat nyttiga informationskällor och material från HUS utbildningar för studentaktörerna.

Utbildningsmaterial

Kunde du inte gå på utbildningen? Ingen panik! Här hittar du HUS utbildnings- och infomaterial för studentrepresentanterna, studieansvariga och övriga studieärendeintresserade samt HUS guider. HUS guide till arbetet som studentrepresentant för internationella studenter är ett nyttigt infopaket också för finsk- och svenskspråkiga representanter och intresserade!

Studentrepresentantvokabulär

Kontakta oss!

När du undrar på något gällande studentrepresentantverksamheten, tveka inte kontakta vår sakkunnig som ansvarar för studentrepresentanter.

Ge respons!

Är det något som saknas från den här guiden eller har du en fråga?