Stäng

Studentrepresentanter | HUS

Guide

Studentrepresentanter

Vi studenter har vår egen plats på universitetets påverkningsarenor från utbildningsprogrammens ledningsgrupper till universitetets högsta beslutande organ. På dessa platser ser studentrepresentanterna till att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. De för fram studenternas åsikter på möten, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna och samarbetar med personalen för att universitetet ska utvecklas i den riktning som studenterna vill. Vem som helst kan bli språkrör för studenterna- du också!

Bli studentrepresentant? Javisst!

Aktuellt för studentrepresentanterna

Stöd för påverkningsarbetet

För att stöda studenternas påverkningsmöjligheter vid universitetet har vi samlat nyttiga informationskällor och material från HUS utbildningar för studentaktörerna. Studentrepresentantguiden för internationella studerande är ett nyttigt infopaket även för finsk- och svenskspråkiga representanter och andra intresserade!

Utbildningsmaterial

Deltog du inte på utbildningen? Ingen panik! Här hittar du materialet från HUS utbildnings- och infotillfällen för studentrepresentanter, studieansvariga och andra intresserade av studieärenden.

Vanliga frågor

Är du intresserad av uppdraget som studentrepresentant, men är osäker på hur du ska söka? Funderar du på vad som krävs av en studentrepresentant och vilka platser som kan sökas? Låt inte osäkerheten hindra dig utan läs de här vanliga frågorna där du kan hitta snabba svar på dina funderingar. Du kan också alltid be om råd av den sakkunniga som ansvarar för valet av studentrepresentanter.