Stäng

Studentrepresentanter | HUS

Guide

Studentrepresentanter

Vi studenter har vår egen plats på universitetets påverkningsarenor från utbildningsprogrammens ledningsgrupper till universitetets högsta beslutande organ. På dessa platser ser studentrepresentanterna till att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. De för fram studenternas åsikter på möten, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna och samarbetar med personalen för att universitetet ska utvecklas i den riktning som studenterna vill. Vem som helst kan bli språkrör för studenterna- du också!

Bli studentrepresentant? Javisst!

Aktuellt för studentrepresentanterna

Utbildningar och evenemang

Stöd för påverkningsarbetet

För att stöda studenternas påverkningsmöjligheter vid universitetet har vi samlat nyttiga informationskällor och material från HUS utbildningar för studentaktörerna.

Utbildningsmaterial

Deltog du inte på utbildningen? Ingen panik! Här hittar du materialet från HUS utbildnings- och infotillfällen för studentrepresentanter, studieansvariga och andra intresserade av studieärenden samt HUS guider. Studentrepresentantguiden för internationella studerande är ett nyttigt infopaket även för finsk- och svenskspråkiga representanter och andra intresserade!