Medlemskap

Varje studerande som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid Helsingfors universitetet är medlem i vår studentkår. Medlemsanmälan och betalning av medlemsavgift lyckas i samband med läsårsanmälan. Som HUS medlem är du berättigad till otaliga tjänster och förmåner som vi erbjuder.

Anmäl dig som medlem i samband med läsårsanmälan

2024 pågår läsårsanmälan 1.4–2.9 varefter det är möjligt att ändra sina uppgifter för vårterminen. Som doktorand kan du bli vår medlem när som helst. Utbytesstudenterna ska anmäla sig i början av terminen och inom 14 dagar från att de anlänt till Finland.

Universitetets instruktioner om läsårsanmälan

Medlemsavgiften berättigar till studiekortet samt medlemsförmåner- och tjänster

Studentkårens medlemsavgift (57 €) betalas i samband med läsårsanmälan via OILI-systemet. Utöver medlemsavgiften som används för att ordna tjänster och förmåner kan du, om du vill, delta i insamlingen för utvecklingssamarbete (5,80 €) eller betala nationernas medlemsavgift (12€).

Vi erbjuder våra medlemmar otaliga förmåner och tjänster. Vi ordnar bl.a. barnvårdshjälp, juridisk rådgivning och stöder dig om du upplever att du blivit trakasserad i vår universitetsgemenskap. Med studiekortet som medlemskapen berättigar till får du ett flertal rabatter.

Läs mer om medlemstjänster Överlevnadsguide Läs mer om studiekortet

När du anmäler dig som frånvarande avbryts ditt medlemskap tillfälligt

När du anmäler dig som frånvarande för en termin eller ett läsår avbryts de förmåner och tjänster som vi erbjuder samt rösträtten i delegationsvalet tillfälligt. Om du redan har hunnit betala din medlemsavgift kan den återbetalas till dig.

Läs mer Återbetalning av studentkårsavgift

FAQ