Guide

Studiekortet

Varje studerande som närvaroanmält sig vid universitetet och betalat studentkårsavgiften är berättigad till ett studiekort. Genom att uppvisa ett digitalt eller fysiskt kort försett med en läsårsdekal får du rätt till alla tjänster och förmåner som avsetts för studenter.

I den här guiden hittar du anvisningar för beställning av studiekortet och valet av ett lämpligt kortalternativ samt information om avhämtning av läsårsdekalen och rabatter som kortet berättigar till.

Beställning

Beställning

Beställning av studiekortet sker via Frank. På Franks webbplats finns förutom förmåner och rabatter även studiekortets beställningstjänst. Kortet kan betalas med bank- eller kreditkort.

Nya studenter kan beställa ett studentkort eller aktivera ett digitalt studentkort efter att ha registrerat sig för närvaro vid universitetet (vanligtvis för studenter som börjar höstterminen 1.8). Det nya studentkortet kan därför endast skrivas ut när studierätten har börjat.

Beställ

Kortalternativ

  • Digitalt studiekort

   Fås till Android- och iOS-telefoner till priset 0 € med Frank Appen.

   Ett internationellt digitalt ISIC-student-ID kan anslutas för 4 €/år.

  • Grundexamen-studiekort

   Priset är 25 € inklusive leveranskostnader och ett digitalt studentkort som tillhandahålls av Frank.

  • ISIC-kombinationskort för grundexamensstuderande

   Priset är 40 € inklusive leveranskostnader och ett digitalt studentkort som tillhandahålls av Frank.

  • Studiekort för doktorander

   Priset är 25 € inklusive leveranskostnader och ett digitalt studentkort som tillhandahålls av Frank.

  • ISIC-kombinationskort för doktorander

   Priset är 40 € inklusive leveranskostnader och ett digitalt studentkort som tillhandahålls av Frank.

Läsårsdekal

Läsårsdekal

Studiekortets giltighet bestyrks med läsårsdekalen som förnyas varje år. Utan dekalen berättigar kortet inte till förmåner eller rabatter. Därför är det viktigt att du kommer och hämtar läsårsdekalen från våra tillfälliga dekalutdelningsställen eller från vår servicebyrå.

Får läsårsdekal
  • Att hämta sin egen dekal

   Ta med dig ett personbevis med fotografi. Kontrollera även att du anmält dig som närvarande och betalat studentkårsavgiften. Välj därefter ett lämpligt dekalutdelningsställe.

  • Att hämta dekalen åt någon annan

   Ta med dig ett personbevis med fotografi, studiekortet som saknar dekal och en fullmakt.

   Dekalen till ett studiekort med MasterCard-betalningsfunktion måste avhämtas personligen.

   För ett nytt studentkort utan en gammal dekal måste dekalen alltid avhämtas personligen.

  • Dekalutdelningsställen

   I början av läsåret ordnar vi tillfälliga dekalutdelningsställen. Under andra tider delas dekaler ut på servicebyrån under öppettiderna.

   Beakta att vi enbart delar ut läsårsdekaler för studiekort som beställts via Frank eller någon tidigare kortleverantör (till exempel Lyyra eller Unicard). Vi kan inte dela ut dekaler för kort som till exempel beställts via ISIC.

  • Dekal för vårterminen

   De som varit frånvarande under höstterminen men anmält sig som närvarande för vårterminen kan hämta sin dekal för vårterminen från vår servicebyrå från och med början av januari. Det samma gäller studenter som anmält sig som närvarande för vårterminen efter den egentliga läsårsanmälan.

  • Om dekalen skadas

   Hämta en ny läsårsdekal på HUS servicebyrå om läsårsdekalen lossnar från studiekortet eller kanterna blir rispiga. Ta med dig studiekortet och den gamla dekalen.

Vanliga frågor

 • Om ditt studiekort försvinner kan du beställa ett nytt på webbplatsen frank.fi.

 • Studieintyget (tidigare närvarointyg) och officiellt studieutdrag får du från universitetets studentserviceställen.

 • Fråga om råd på HYS servicebyrå om du inte är säker på om du ska beställa ett blått kort för grundexamensstuderande eller ett grönt kort för doktorander.

  I Finland är alla studerande på kandidat- och magisternivå huvudsakligen grundexamensstuderande och således berättigade till det blåa kortet.

 • Du kan läsa om betalningsfunktionen på Danske Banks webbplats. Experterna på Danske Bank svarar även på frågor via chatt-tjänsten på sajten frank.fi.

 • Franks digitala kort upphör att gälla ungefär en månad efter utexaminering. Det fysiska studentkortet är giltigt till slutet av januari eller september, beroende på läsårsdekalens giltighetstid.

  Om du vill beställa ett fysiskt studentkort före utexaminering, vänligen beställ ditt kort i god tid före.