Av studenter för studenter

Delegationen som består av 60 medlemmar och som väljs vartannat år genom val ansvarar för beslutsfattandet vid vår studentkår. Delegationen utser HUS styrelse som i år består av 12 medlemmar. Personalen och otaliga utskott stöder styrelsen i sin dagliga verksamhet.

Delegationen

Delegationen ansvarar för beslutsfattandet vid vår studentkår. Den består av 60 studenter som väljs genom val vartannat år. Alla våra medlemmar har rösträtt och rätt att ställa upp som kandidater i valet. Delegationen beslutar bl.a. om HUS stadgar och budget samt utser styrelsen. Under terminerna sammanträder delegationen en gång i månaden. Du kan följa mötena som direktsändning från din hemsoffa!

Läs mera!

Styrelsen

Vår studentkårs styrelse använder sin beslutanderätt i de ärenden som inte har fastställts för delegationen. Varje styrelsemedlem har sina egna ansvarsområden som de arbetar med under hela sin mandatperiod. HUS styrelsemedlemmar träffar bl.a. universitetets representanter, arrangerar evenemang och bevakar studenternas intressen. Vår styrelse arbetar på HUS centralbyrå i nära samarbete med våra sakkunniga.

Hallå styrelsen!

Personal

Personalen som består av generalsekreteraren, flera sakkunniga och kontorssekreterare ansvarar för studentkårens vardagliga verksamhet tillsammans med styrelsen. Våra sakkunniga hjälper dig gärna med utmaningarna på studielivets stig och du kan ta kontakt med dem när som helst.

Hej personalen!

Åtta utskott för det gemensamma goda

Utskotten koncentrerar sig på att ge idéer och förslag till HUS verksamhet på olika delområden och förverkliga dem. Det innebär exempelvis att ordna evenemang, stöda föreningar, påverka  utbildningspolitiken och utveckla vår universitetsgemenskap.

Bekanta dig med utskotten

Ylva

Ylva är ett företag som ägs av studentkåren och som med sin avkastning möjliggör ett aktivt studieliv. Ylva har varit en del av Helsingfors stadsbild redan i 150 år och utför affärsverksamhet med blicken inriktad långt in i framtiden. Ylva är studentkårens förmögenhetsförvaltare  vars kärna i affärsverksamheten består av att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Ylva