Utskott för det gemensamma goda

Utskotten koncentrerar sig på att ge idéer för studentkårens olika delområden samt utveckla dem. Det här innebär till exempel att arrangera evenemang, stöda föreningar, påverka utbildningspolitiken och utveckla vår universitetsgemenskap. Utskotten är öppna för alla våra medlemmar och man kan gå med i verksamheten när som helst under året.

Kom med i utskottsverksamhet

När du har meddelat på denna blankett att du är intresserad av verksamheten i ett eller flera utskott ger vi dina kontaktuppgifter till ordförandena för dessa utskott. Utskotten kontaktar dig sedan så fort som möjligt och ger dig mer information om utskottets verksamhet.

Kom med

Evenemangsutskottet

Evenemangsutskottet är den rätta platsen för HUS medlemmar som gillar att ordna evenemang. Du får vara med om att kläcka idéer och arrangera studentkårstillställningar och ordna annan verksamhet som passar just dig. Utskottet arbetar med låg tröskel tillsammans med studentkårens producent och styrelsemedlemmen med ansvar för kulturfrågor.

Följ på Instagram

Internationella utskottet

Internationella utskottet drivs för och av internationella och internationellt sinnade studerande vid Helsingfors universitet. Vår prioritet är att skapa en levande gemenskap vid Helsingfors universitet genom att främja internationella studerandes intressen och inklusion. Du kommer att vara en del av en aktiv och engagerad gemenskap som vill bygga upp en hållbar och inkluderande studerandegemenskap vid Helsingfors universitet.

Låter det intressant? Kom med! Vi skulle gärna ha dig med.

Facebooksida Följ på Instagram

Miljöutskottet

Brinner du för miljön? Välkommen med till oss!

I miljöutskottet studerar, diskuterar och framför allt engagerar vi oss i olika miljöfrågor. Förutom exkursioner och dokumentärkvällar ordnar vi också större tillställningar, som klädbytesdagar eller matsvinnsmiddagar – i gott sällskap, förstås.

Facebooksida Följ på Instagram Webbsida

Utvecklingssamarbetsutskottet

Bor det en liten världsförbättrare i dig? Är globalt ansvar och jämlikhet viktiga frågor för dig? Kom med i utvecklingssamarbetsutskottet!

Utskottet ordnar evenemang kring utvecklingssamarbete och global fostran och upprätthåller diskussionen om utvecklingssamarbete. I samarbete med FSF koordinerar utskottet även projekt inom utvecklingssamarbete i Zambia och Etiopien. Syftet med projektet är att stödja högskolestuderande som har funktionsnedsättningar.

Facebooksida Följ på Instagram Kimppu-bladet Webbsida