Överlevnadsguide

Om det är något du funderar på kring den akademiska friheten så får du hjälp av vår överlevnadsguide för studerande. Den ger svar på sådant som du funderar på gällande försörjning, boende, kollektivtrafik, hälsa och välbefinnande.

Studiekort

Studiekort

Varje studerande som närvaroanmält sig vid universitetet och betalat studentkårsavgiften är berättigad till ett studiekort. Genom att uppvisa ett digitalt eller fysiskt kort försett med en läsårsdekal får du rätt till alla tjänster och förmåner som avsetts för studenter.

I den här guiden hittar du anvisningar för beställning av studiekortet och valet av ett lämpligt kortalternativ samt information om avhämtning av läsårsdekalen och rabatter som kortet berättigar till.

Läs mer

Försörjning

Försörjning

Som student består din försörjning i allmänhet av studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget. Utöver dessa kan du lyfta studielån med statsborgen. Under svåra tider får du trygghet av sjukdagpenning och grundutkomststöd. Ta vid behov kontakt med HUS sakkunniga – vi är till för dig!

Läs mer

Boende

Boende

Det är härligt att bo i Helsingfors! Dock kan det vara utmanande att hitta en bostad i vår huvudstad. På den här sidan finns vår guide för bostadssökande för att göra det lättare att  hitta ett eget hem. Om du behöver råd gällande boende kan du när som helst kontakta vår sakkunniga med ansvar för boendefrågor.

Läs mer

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Som student tar du dig från hemmet till campus, från föreläsningen till jobbet och från jobbet till hobbyer-  runt om i staden med kollektivtrafik. I den här guiden hittar du information om Helsingforsregionens kollektivtrafik och studeranderabatter för att underlätta din vardag.

Läs mer

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående

Som en frisk och motiverad student är det lättare för dig att njuta av att studera! Till all lycka ansvarar såväl SHVS, kommunala hälsovårdstjänster som studentkåren för din hälsa. Vi är med i olika arbetsgrupper  och påverkar främjandet av hälsan och erbjuder stöd i att hitta hjälp så att det skulle vara så trevligt och bekvämt som möjligt för dig att studera.

I den här guiden hittar du information om studenternas hälsovård och hjälp i olika krissituationer.

Läs mer

Likabehandling och trakasseriombuden

Likabehandling och trakasseriombuden

HUS arbetar aktivt för att det inte ska förekomma diskriminering, trakasserier, rasism eller annan osaklig behandling inom studentkåren. HUS ska vara en trygg plats för alla. I den här guiden hittar du information om HUS likabehandlingsverksamhet och trakasseriombuden.

Läs mer om likabehandling

Studentens rättsskydd i studierna

Studentens rättsskydd i studierna

Det är till allas fördel vid universitetet att du har möjlighet att avlägga dina studier smidigt, från gulnäbbsveckans introduktion fram till examen. För att garantera detta har universitetet gemensamma spelregler som fastställer skyldigheter för såväl studenten som lärare och övrig personal.

Som studerande har du både rättigheter och skyldigheter i dina studier. Det lönar sig alltså att bekanta sig med de gemensamma spelreglerna redan i början av studierna och se till att du själv följer dem – till exempel anmäler dig till tentamina i tid, deltar i undervisningen, lämnar in dina studieprestationer i tid och agerar ärligt. Du har rätt att lita på den information som universitetet ger ut, avlägga studier och bli likvärdigt bemött med andra studenter.

Vi stöder dig i problemsituationer under studierna och hjälper dig att orientera dig i universitetets regeldjungel!

Läs mer

Sisu

Sisu

Sisu är studieinformationssystem där du utarbetar din studieplan. Målet är att med Sisu blir studenternas utbildningsväg från studiestart till examen tydligare och den elektroniska ärendehanteringen blir allt smidigare. Studieplanen hjälper dig att hålla dig informerad om hur studierna framskrider. Studieplanen berättar i visuell form vilka studier du redan har genomfört och vilka prestationer som ännu behövs för examen. Din handledande lärare kan direkt i Sisu ge dig respons angående din studieplan och hen kan också svara på frågor via Sisu.

sisu

Lilla HUS

Lilla HUS

HUS erbjuder tillfällig barnpassning för sina medlemmars barn. Minimiåldersgränsen är 6 månader och vårdtiden maximalt fyra timmar per gång. Lilla HUS verkar på Brobergsterrassen 3 C. På grund av byggnadsarbetena går leden till Lilla HUS via Minervahuset invändigt.

Reservera plats i god tid på förhand. Du kommer väl ihåg att avboka platsen om du inte längre behöver den, för oavbokade turer debiteras fullt belopp!

Lilla HUS erbjuder även fasta turer. Det lönar sig att ta kontakt i god tid. I början av terminen kan du boka två fasta turer per vecka, max. fyra timmar per en vårdtur. Du kan även boka enstaka vårdturer under terminen om det finns plats samt ledigslagna fasta turer.

 

Turer för våren kan bokas från och med 2.1.2024

Öppet mån-tor kl. 8–16 och fre. kl. 8–14

Pris 5 e/timme, syskonrabatt

Du kan kontakta våra barnskötare per e-post pikkuhyy(at)hyy.fi eller per telefon 050 303 8333

Läs mer