Stäng

Hälsa och välmående | HUS

Guide

Hälsa och välmående

Som en frisk och motiverad student är det lättare för dig att njuta av att studera! Till all lycka ansvarar såväl SHVS, kommunala hälsovårdstjänster som studentkåren för din hälsa. Vi är med i olika arbetsgrupper  och påverkar främjandet av hälsan och erbjuder stöd i att hitta hjälp så att det skulle vara så trevligt och bekvämt som möjligt för dig att studera.

I den här guiden hittar du information om studenternas hälsovård och hjälp i olika krissituationer.

SHVS

Instruktioner för studerande om hälsa och välmående

Befrämjandet av hälsan

Kommunal hälsovård

Hjälp i hård situationer