Helsingfors universitets studentkårs dokument

Studentkåren vid Helsingfors universitet har olika dokument som styr verksamheten. På den här webbsidan har vi delat in dokumenten i två huvudkategorier: dokument som styr HUS verksamhet och dokument som behandlar ekonomin. Dokumenten som behandlar ekonomin delas in i tre helheter: Studentkårens, Ylvas och Ylioppilaslehtis ekonomiska dokument.

Studentkårens stadgar och strategi

HUS program och policydokument

Styrdokument för HUS dagliga verksamhet

Dokument som hör till föreningarnas verksamhet

Studentkårens ekonomiska dokument

Dokument som hör till Ylvas verksamhet

Ylioppilaslehtis ekonomiska dokument