Beskrivning av handlingars offentlighet

Detta är en beskrivning av handlingsoffentligheten vars syfte är att underlätta inlämnande av begäran om information till Studentkåren vid Helsingfors universitet.