Studentkåren

HUS det vill säga Studentkåren vid Helsingfors universitet grundades redan år 1868. Vid organisationen som verkar till förmån för studenterna verkar delegationen, styrelsen och utskotten som består av studenterna samt personal. Vi utför påverkningsarbete på såväl universitetsnivå, stadsnivå som samhällelig nivå.

Av studenter för studenter

Delegationen som består av 60 medlemmar och som väljs vartannat år genom val ansvarar för beslutsfattandet vid vår studentkår. Delegationen utser HUS styrelse som i år består av 12 medlemmar. Styrelsens dagliga verksamhet stöds av personalen och otaliga utskott.

Bekanta dig med vår organisation

Vi påverkar vid universitetet, i staden och i samhället

Vi förbättrar studenternas ställning vid universitetet, i staden och i samhället. Vi befrämjar och försvarar ärenden som är viktiga för våra studenter. Vi påverkar på många olika sätt: genom att träffa beslutsfattare, publicera ställningstaganden och insändare, genomföra kampanjer och delta på möten och medverka i arbetsgrupper. Dessutom stöder vi studieaktiva i deras arbete.

Läs mer HUS projekt för hållbar utveckling