Stäng

Studentens rättsskydd i studierna | HUS

Guide

Studentens rättsskydd i studierna

Det är till allas fördel vid universitetet att du har möjlighet att avlägga dina studier smidigt, från gulnäbbsveckans introduktion fram till examen. För att garantera detta har universitetet gemensamma spelregler som fastställer skyldigheter för såväl studenten som lärare och övrig personal.

Som studerande har du både rättigheter och skyldigheter i dina studier. Det lönar sig alltså att bekanta sig med de gemensamma spelreglerna redan i början av studierna och se till att du själv följer dem – till exempel anmäler dig till tentamina i tid, deltar i undervisningen, lämnar in dina studieprestationer i tid och agerar ärligt. Du har rätt att lita på den information som universitetet ger ut, avlägga studier och bli likvärdigt bemött med andra studenter.

Vi stöder dig i problemsituationer under studierna och hjälper dig att orientera dig i universitetets regeldjungel!

Vad ska du göra om du stöter på problem i dina studier?

HUS rättsskyddsguide

Du hittar hjälp även här