Stäng

Försörjning | HUS

Guide

Försörjning

Som student består din försörjning i allmänhet av studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget. Utöver dessa kan du lyfta studielån med statsborgen. Under svåra tider får du trygghet av sjukdagpenning och grundutkomststöd. Ta vid behov kontakt med HUS sakkunniga – vi är till för dig!

Studiestödet

Allmänt bostadsbidrag

Grundläggande utkomststöd

Nyttiga länkar

Vanliga frågor