Stäng

Försörjning | HUS

Guide

Försörjning

Som student består din försörjning i allmänhet av studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget. Utöver dessa kan du lyfta studielån med statsborgen. Under svåra tider får du trygghet av sjukdagpenning och grundutkomststöd. Ta vid behov kontakt med HUS sakkunniga – vi är till för dig!

Studiestödet

Allmänt bostadsbidrag

Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag genast när du fått en bostad. Om du ännu inte har en bostad se tipsen i vår guide för bostadssökande!

Utkomststöd för studerande

Utredningar om studenternas försörjning

Vi vill att vårt intressebevakningsarbete baserar sig på forskningsbaserad information. Under åren har vi gjort flera utredningar om studenternas försörjning, sysselsättning och boende!

Vanliga frågor