Opas

Toimeentulo

Opiskelijana toimeentulosi koostuu yleensä opintorahasta ja yleisestä asumistuesta. Niiden lisäksi voit nostaa valtion takaamaa opintolainaa. Vaikeina aikoina turvanasi ovat sairauspäiväraha ja perustoimeentulotuki. Ota tarpeen vaatiessa yhteyttä HYYn asiantuntijoihin – olemme sinua varten!

Opintotuki

  • Opintoraha

   Itsenäisesti asuva täysi-ikäinen opiskelija saa opintorahaa noin 250 euroa per tukikuukausi. Tavallisesti opintotukea saa 9 kuukautta vuodessa, mutta jos opiskelet kesällä, voit hakea opintotukea myös kesäkuukausille. Jos olet alaikäisen lapsen huoltaja, opintorahasi on hieman suurempi, noin 350 euroa. Lasten lukumäärä tai se, kenen luona lapsi asuu, ei vaikuta opintorahan määrään.

  • Opintorahan verotus

   Opintorahasta pitää maksaa veroa. Aiemmin Kela teki opintorahasta automaattisen ennakonpidätyksen, mutta käytäntö muuttui vuoden 2019 alusta. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muita tuloja, huomioi opintoraha verotuksessa. Tarkista siis, että opintoraha ja muut tulosi jäävät verokortissa ilmoitetun tulorajan alle tai tilaa tarvittaessa uusi verokortti.

  • Tulorekisteri

   Tulorekisteri on tietokanta, joka sisältää ajantasaiset palkkatiedot 1.1.2019 alkaen. Voit tarkistaa saamasi ansiotulot sekä niistä vähennettävät verot ja maksut. Tulorekisteri auttaa omien tulojen sekä esimerkiksi opintuen tulorajojen seurannassa.

  • Opintotukiaika

   Käytettävissä olevien opintotukikuukausien määrää on rajattu ja ne on jaettu erikseen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten. Opintotukikuukausien määrä riippuu siitä, milloin olet aloittanut opintosi. Enimmäistukiajat voit tarkistaa täältä. Tarvittaessa voit hakea lisäkuukausia, jos opintosi ovat viivästyneet painavan syyn vuoksi. Jos haet lisäkuukausia alemman tutkinnon suorittamiseen, niitä ei vähennetä ylemmän tutkinnon tukikuukausista.

  • Opintotuen tulorajat

   Opintotuen tulorajasi riippuu kalenterivuotena nostamiesi tukikuukausien määrästä. Tuloina huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä ulkomailta saadut tulot. Jos tulorajasi ylittyy, voit joutua palauttamaan opintotukea Kelalle.

   Opintojesi aloitus- ja valmistumisvuosina ennen tai jälkeen opintojasi tienattuja tuloja ei huomioida tulorajoissa. Voit kuitenkin saada Kelalta opintotuen takaisinperintäehdotuksen, jos vuositulorajasi ylittyy. Kela ei tiedä, missä vaiheessa vuotta olet tienannut tulosi. Tekemällä uudelleenkäsittelypyynnön vältät opintuen takaisinperinnän. Lue lisää Kelan sivuilta.

  • Opintojen edistyminen

   Kela seuraa vuosittain opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos olet nostanut opintotukea, lukuvuoden aikana tulee kertyä opintosuorituksia keskimäärin 5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohden ja yhteensä vähintään 20 opintopistettä. 20 opintopisteen vähimmäisvaatimus on voimassa, jos opintotukea on nostettu yhdeltäkin kuukaudelta. Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintosuorituksia, vaan ratkaisevaa on koko lukuvuoden opintopistekertymä. Tutkinnon valmistuminen tarkoittaa aina opintojen riittävää edistymistä ja silloin ei tarvitse miettiä, onko opintopisteitä tarpeeksi.

  • Opintojen edistymisen seurannassa tarkasteltava aika

   Kela huomioi opintojen edistymisen seurannassa kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Jos siis olet tämän jälkeen aloittanut jotkin muut kuin nykyiset korkeakouluopintosi, Kela ottaa ne huomioon edistymisen seurannassa. Aiemmin opintojen keskeyttäminen nollasi tilanteen, mutta käytäntö muuttui vuonna 2018. Lisätietoa edistymisen seurannasta löydät Kelan sivuilta.

  • Opintolaina

   Opintolainan valtiontakaus on 650 euroa per tukikuukausi ja ulkomailla opiskellessa 800 euroa tukikuukautta kohti. Opintolainaa voi nostaa tukikuukausien mukaan, lähtökohtaisesti siis 9 kuukaudelta vuodessa. Jos saat opintotukea kesäksi, voit nostaa myös opintolainan.

  • Opintolainan hakeminen

   Pankkisi saa tietosi suoraan Kelasta, mutta lainaa pitää hakea pankista itse. Voit hakea lainaa omasta pankistasi tai vertailla eri pankkien vaihtoehtoja. Kun vertailet pankkeja sinun kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti pankin pyytämään lainamarginaaliin.

  • Opintotukikuukausien peruminen tai palauttaminen

   Opintolainaa ei palauteta, vaikka palauttaisit opintorahaa vapaaehtoisesti. Lainan takaisinmaksu koittaa valmistumisen jälkeen. Jos haluat nostaa opintolainan mutta perua opintotukikuukaudet niitä säästääksesi, nosta ensin laina ja peru haluamasi kuukaudet sen jälkeen.

  • Takaisinmaksu

   Sovi lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankin kanssa. Maksaminen alkaa yleensä kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. Jos sinulla on ongelmia takaisinmaksussa, ota yhteys pankkiisi hyvissä ajoin. Pienituloiset voivat hakea Kelasta myös korkoavustusta lainan korkojen maksamiseen.

  • Opintolainahyvitys

   Jos valmistut määräajassa, voit saada Kelasta opintolainahyvitystä! Hyvitystä voi saada vain ensimmäisestä tutkinnosta. Alemman korkeakoulututkinnon valmistuessa kannattaa miettiä, uskotko valmistuvasi myös maisteriksi määräajassa ja rahoitatko osan ylemmistä korkeakouluopinnoista opintolainalla, vai kannattaako sinun käyttää hyvitys jo aiemmin. Apunasi ovat Kelan laskurit.

  • Opintolainavähennys

   Opintolainavähennys verotuksessa koskee vuosina 2005–2014 opintonsa aloittaneita. Kun maksat opintolainaasi takaisin, maksat vähemmän veroja.

  • Maksuhäiriö ja opintolaina

   Maksuhäiriömerkintä ei enää nykyisin estä lainatakauksen saamista, mutta pankki saattaa silti olla myöntämättä lainatakausta merkinnän takia.

  • Sairauspäiväraha

   Sairauspäivärahalla voi opiskella vähäisesti eli 40% suositellusta opintotahdista. Korkeakoulussa tämä tarkoittaa kolmea opintopistettä kuukaudessa, 12 opintopistettä lukukaudessa ja 24 opintopistettä lukuvuodessa. Sairauspäivärahaa saa 300 arkipäivän ajan eli noin vuoden verran. Kela suosittelee, että yli kahden kuukauden sairastumisissa haet sairauspäivärahaa.

Yleinen asumistuki

  • Yleinen asumistuki

   Yleistä asumistukea voit hakea heti, kun olet saanut asunnon. Jos sinulla ei vielä ole asuntoa, katso vinkkejä asunnonhakuoppaastamme!

  • Ruokakunta

   Samassa asunnossa asuvat henkilöt lasketaan lähtökohtaisesti yhteiseksi ruokakunnaksi – kaikkien tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Yhteinen ruokakunta hakee tukea kokonaisuutena ja tuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Ruokakunniksi lasketaan avo- ja avioparit sekä asukkaat, joilla on yhteinen vuokrasopimus tai joiden vuokrasopimuksessa on yhteisvastuulauseke. Yhdessä asuvat lähisukulaiset kuuluvat aina samaan ruokakuntaan.

  • Erilliset vuokrasopimukset

   Tarkista vuokrasopimuksesi ja tulosi ennen asumistuen hakemista. Erilliset vuokrasopimukset ovat asunnon kunkin asukkaan henkilökohtaisia, irrallisia sopimuksia vuokrattavaan huoneeseen tai asunnon osaan.  Erillisissäkin vuokrasopimuksissa voi kuitenkin olla ns. yhteisvastuulauseke, jonka mukaan vuokralaiset ovat yhdessä vastuussa vuokrasta. Yhteisvastuulauseke tekee myös erillisillä vuokrasopimuksilla samassa asunnossa asuvista yhden ruokakunnan.

  • Eri ruokakunta ja todistaminen Kelalle

   Jos asut jaetussa asunnossa, jonka asukkaat eivät ole samaa ruokakuntaa, tiedustele vuokranantajalta mahdollisuuttanne erillisiin vuokrasopimuksiin. Kaikki vuokranantajat eivät valitettavasti suostu tähän. Yksi mahdollinen tapa selvittää asumisjärjestelyjä Kelalle on myös asunnon pohjapiirros, jossa näkyvät asukkaiden omat huoneet, kuvaus erillisistä taloustarvikkeista tai selvitys siitä, miten kämppikset ovat yhteisen asunnon löytäneet. Olennaisinta on, että asukkailla on erilliset vuokrasopimukset tai alivuokrasopimus. Lue lisää Kelan sivuilta.

  • Arvioi tulosi ja käytä Kelan laskureita

   Asumistuen määrään vaikuttavat asumiskustannukset ja ruokakunnan bruttotulot. Asumistukea haettaessa tulot lasketaan joko jatkuvina tai keskiarvotulona. Jos tulosi eivät pysy samoina yli 3 kuukautta, saamasi tuen määrä lasketaan tulevien 12 kuukauden arvioitujen tulojen keskiarvon mukaan.

  • Muutoksista pitää ilmoittaa!

   Merkittävistä muutoksissa tuloista tulee ilmoittaa Kelaan itse. Sinun täytyy ilmoittaa Kelaan, jos tulosi kasvavat yli 400 eurolla kuussa tai laskevat vähintään 200 euroa verrattuna edelliseen asumistukipäätökseesi arvioituun tuloon. Käytännössä tämä tapahtuu hakemalla asumistuen tarkistusta.

  • Muutokset asumisessa

   Asumistuen tarkistusta haetaan myös, jos ruokakunnan asumismenot muuttuvat vähintään 50 €/kk edellisen päätöksen hyväksyttäviin asumismenoihin verrattuna tai jos ruokakunta vaihtaa asuntoa. Myös muutokset ruokakunnan jäsenmäärässä tai alivuokralaisuudessa ovat syy hakea välitarkistusta.

  • Asumistuen vuositarkistus

   Jos mitkään yllä mainitut asiat eivät vuoden aikana muutu, eli välitarkistukselle ei ole vuoden aikana tarvetta, tuen saajan täytyy tehdä asumistuen vuositarkistus kuukautta ennen tukiajan loppumista. Kela lähettää asiasta muistutuksen, mutta tarkistusta pitää hakea itse. Tee se ajoissa, jotta asumistuen maksaminen ei katkea! Jos asia kuitenkin unohtuu voit saada asumistukea takautuvasti yhdeltä kuukaudelta.

  • Yleistä asumistukea saa ympäri vuoden

   Yleinen asumistuki ei ole sidoksissa opintotukikuukausiin. Sitä voit hakea vuoden kaikille kuukausille myös silloin, kun et ole oikeutettu opintotukeen. Yleisen asumistuen määrä riippuu joko säännöllisistä tuloista tai tulevien 12 kuukauden arvioiduista tuloista. Jos palautat opintotukikuukausia, yleistä asumistukea ei tarvitse palauttaa kyseisiltä kuukausilta. Kuukaudet, joilta saat yleistä asumistukea mutta et opintotukea, eivät vaikuta opintojen edistymisen seurantaan.

  • Asumislisä vaihdon ajalle!

   Lähes kaikki opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Ulkomaille opiskelijavaihtoon lähtiessäsi sinun tulee kuitenkin hakea opiskelijan asumislisää. Tämä johtuu siitä, että yleistä asumistukea maksetaan vain Suomessa oleviin asuntoihin. Jos siis lähdet opintojesi aikana vaihtoon, hae vaihdon ajaksi opintotuen asumislisää.

Perustoimeentulotuki

Toimeentulotuki opiskelijalle

Opiskelijalla on oikeus hakea perustoimeentulotukea. Voit hakea sitä, jos et ole oikeutettu opintotukeen tai jos tukikuukautesi ovat loppuneet. Mikäli et löydä kesälle töitä tai järkeviä opintoja, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea tulee hakea oman kunnan sosiaalitoimistosta. Valitettavasti sinun täytyy nostaa kaikki lukuvuoden opintolainat ennen kuin voit hakea toimeentulotukea.

Hyödyllisiä linkkejä

Usein kysytyt kysymykset

 • Ei, jos sinulle on myönnetty opintotukea koko tutkintosi ajaksi. Opintotukipäätöksessäsi näkyy sinulle myönnetty tukiaika. Sinun tulee kuitenkin hakea opintolaina pankistasi vuosittain.

 • Voit hakea kesäopintotukea, jos opiskelet kesällä. Kesäajan opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Ota huomioon, että kesäajan opiskelu kuluttaa opintotukikuukausia ja vaikuttaa opintotuen tulorajoihin. Lue lisää.

  Yleisen asumistuen maksaminen jatkuu myös kesällä. Muista kuitenkin tarkistaa tuen määrä, jos menosi tai tulosi muuttuvat kesän ajaksi. Kela suosittelee tarkistamista, jos tulosi nousevat 400 euroa tai laskevat 200 euroa kuukaudessa.

  Voit myös saada yleisen asumistuen vuositarkastuksesta kirjeen kesän aikana. Tarkastus tehdään noin vuoden kuluttua asumistuen myönnöstä tai edellisestä tarkastuksesta. Sinun tulee itse hakea tarkastusta Kelan sähköisessä asiointipalvelussa tai täyttämällä paperinen lomake. Jos et palauta tarkistushakemusta ajoissa, asumistukesi lakkautetaan. Lue lisää.

  Jos et voi opiskella kesällä ja et ole saanut kesätyöpaikkaa, voit hakea perustoimeentulotukea. Sinun tulee kuitenkin todistaa, että olet hakenut työpaikkoja ja opiskelu kesällä ei ole mahdollista.

 • Opintotuki on opiskelijan ensisijainen etuus.  Tilanteestasi riippuen voit olla oikeutettu toisiin etuuksiin, esimerkiksi sairauspäivärahaan. Lue lisää täältä.

 • Ei, Kela saa tiedon huoltajuudesta suoraan väestötietojärjestelmästä. Huoltajakorotuksen maksaminen alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta, jolloin sinusta on tullut huoltaja.