Edustajisto on HYYn ylin päättävä elin

Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää sen 60-henkinen edustajisto. Edustajisto myös valitsee 7-13 henkisen hallituksen, joka on parlamentaarisessa vastuussa edustajistolle. Edustajiston jäsenet eli edaattorit valitaan joka toinen vuosi järjestettävillä edustajistovaaleilla. Edustajistovaaleissa jokaisella HYYn jäsenellä on äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle.

Päätösvalta

Edustajisto päättää muun muassa:

  • ylioppilaskunnan talousarviosta
  • tilinpäätöksestä
  • ylioppilaskunnan säännöistä
  • kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä
  • edunvalvonnan painopisteistä

 

Lisäksi edustajisto valitsee:

  • ylioppilaskunnan puheenjohtajiston
  • hallituksen
  • pääsihteerin
  • Ylioppilaslehden päätoimittajan

Kokoukset

Edustajisto kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuussa, joko HYYn omissa tiloissa tai yliopiston tiloissa eri kampuksilla. Kokoukset alkavat klo 17 ja hallituksen kyselytunti järjestetään aina ennen kokousta klo 16.30. Esityslistat julkaistaan viimeistään viikkoa ennen kokousta HYYn ilmoitustaululla.

Edustajiston kokoukset ovat katsottavissa suorina lähetyksinä ja tallenteina HYYn Youtube-kanavalla.

Edustajistossa toimii useita erilaisia ryhmiä, ja kokouksissa käydään vilkasta poliittista keskustelua.

Kokoukset YouTubessa Esityslistat ja päätösluettelot