Hae opiskelijaedustajaksi tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon!

Meillä opiskelijoilla on oma paikkamme yliopiston vaikuttamisen areenoilla. Näillä paikoilla opiskelijaedustajat valvovat, ettei opiskelijoiden etua tallota opiskelua ja opiskelijoiden elämää koskevista asioista päätettäessä. Kenestä tahansa voi tulla opiskelijoiden äänitorvi – sinustakin! Haemme tänä syksynä 2023 opiskelijaedustajia tärkeille vaikuttamisen paikoille tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajana varmistat opiskelijoiden äänen kuulumisen tiedekunnan arjessa. Yliopistokollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan koko yliopiston tulevaisuuden suuntaan. Hakuaika on 18.9.-15.10.2023. Lue tältä sivulta lisää opiskelijaedustajana toimimisesta ja hae opiskelijoiden ääneksi merkittäville vaikuttamisen paikoille!

Avoimet paikat: tiedekuntaneuvostot

Tiedekuntaneuvostossa pääset vaikuttamaan tiedekuntasi tulevaisuuden suuntaan! Tänä syksynä haemme opiskelijaedustajia kaikkien tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin seuraavalle kaudelle 1.1.2024-31.12.2025.

Tiedekuntaneuvoston yhtenä tehtävänä on kehittää koko tiedekunnan opetusta ja tutkimusta. Opiskelijaedustajana pääset siis vaikuttamaan siihen, minkälaista opiskelijan arki on tiedekunnassasi nyt ja tulevaisuudessa.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviä ovat myös muun muassa

 • vastata tutkimuksen ja opetuksen laadunhallinnasta,
 • päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta ja opiskelijoiden valinnan perusteista sekä
 • käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat

 

Tiedekuntaneuvoston jäseninä on opiskelijoiden lisäksi professoreita sekä tiedekunnan muuta henkilöstöä.

Avoimet paikat: yliopistokollegio

Yliopistokollegiossa on edustettuna koko yliopisto. Tänä syksynä haemme opiskelijaedustajia yliopistokollegioon seuraavalle kaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Edustajia haetaan kaikista tiedekunnista sekä Svenska social- och kommunalhögskolanista.

 

Kollegion jäseninä on opiskelijoiden lisäksi professoreita sekä yliopiston muuta henkilöstöä. Yliopistokollegio kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan yliopistoa koskevista asioista. Kollegion tehtävänä on lisäksi muun muassa

 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen,
 • vahvistaa yliopistoyhteisöä edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen
 • valita yliopiston kansleri ja tilintarkastajat sekä
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus.

 

Kollegion opiskelijaedustajana pääset varmistamaan, opiskelijoiden näkökulma otetaan huomioon koko yliopiston tulevaisuuden suunnassa. Yliopistokollegio on siis merkittävä vaikuttamisen paikka! Yliopistokollegiossa voit toimia opiskelijaedustajana vaikka koko kollegion puheenjohtajana, ja kerryttää merkittävää kokemusta esimerkiksi työelämää varten.

Katso kaikki avoimet paikat

Parasta opiskelijaedustajana on ollut nähdä se muutos, jota omalla toiminnalla on saanut aikaan. Tämä on merkityksellistä työtä opiskelijoiden hyväksi!

-Riikka Kokko, opiskelijaedustaja-

Näin haet opiskelijaedustajaksi

  • Lähetä rohkeasti hakemus

   Lue hakuilmoitus huolellisesti läpi ja kirjoita hakemuksesi reflektoiden eduksi katsottavia asioita. Hakemuksen ei tarvitse kuitenkaan olla pitkä, eikä sinulla tarvitse olla ennalta kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä! Halloped-järjestelmä lähettää sinulle vahvistusviestin hakemuksen vastaanottamisesta ja voit jäädä odottamaan lisätietoja. HYYn työntekijä ottaa sinuun yhteyttä hakuajan päätyttyä kertoakseen haun etenemisestä. Muista siis lähettää hakemus hyvissä ajoin, sillä lähtökohtaisesti emme voi huomioida myöhästyneitä hakemuksia! Hakuaika on auki 18.9.-15.10.2023.

   Jos et keksi, mitä hakemukseen pitäisi kirjoittaa, käy katsomassa esimerkkihakemuksemme tiedekuntaneuvoston ja kollegion opiskelijaedustajaksi!

   Mallihakemus kollegioon 2023
   Asiakirja
   Mallihakemus tiedekuntaneuvostoon 2023
   Asiakirja
  • Odota lisätietoja haun etenemisestä

   Syksyllä opiskelijaedustajahaun sulkeutumisen jälkeen tiedekunnittain asetetut valintatoimikunnat ryhtyvät käsittelemään hakemuksia ja tekemään valintaesityksiä valittavista opiskelijaedustajista. Valintatoimikunnat voivat halutessaan kysellä lisätietoja tai pyytää hakijoita haastateltaviksi. Näet mahdolliset päivämäärät lisätietopyynnöille ja haastatteluille kunkin hakukohteen omalta lomakkeelta Halloped-järjestelmässä.

   Sinulle ilmoitetaan haun etenemisestä sen eri vaiheissa. Voit tietenkin olla aina yhteydessä suoraan HYYn opiskelijaedustajista vastaavaan asiantuntijaan tai valintakoordinaattoriin, jos sinulla tulee mieleen jotakin kysyttävää hakuun tai opiskelijaedustajana toimimiseen liittyen!

  • Tule mukaan toimintaan ja koulutuksiin!

   aikille tiedekuntaneuvostojen ja kollegion opiskelijaedustajille järjestetään 13.12. koulutus, jossa saat perehdytystä tehtävään ja pääset tutustumaan muihin opiskelijaedustajiin. Näiden lisäksi opiskelijaedustajille viestitään ajankohtaisista aiheista HYYn opiskelijaedustajien sähköpostilistojen kautta.

Näin opiskelijaedustajat valitaan

HYYn edustajiston hyväksymä määrittelee opiskelijaedustajien valintatapaa. Edustajiston asettama keskuvalintatoimikunta suunnittelee ja valmistelee hakuajat sekä asettaa tiedekunnittain valintatoimikunnat käsittelemään hakemuksia.

Valintatoimikunnat tekevät perustellut esitykset valittavista henkilöistä. Lopulliset päätökset valinnoista tekee tiedekuntaneuvostojen osalta ylioppilaskunnan hallitus ja yliopistokollegion osalta HYYn edustajisto.

 

Ohjesääntö opiskelijaedustajien valintatavasta

Valintatoimikunta?

Valintatoimikuntiin haetaan jäseniä 28.8.-10.9. eli ennen varsinaisia opiskelijaedustajahakuja. Valintatoimikuntiin haetaan vähintään kolmea jäsentä jokaisesta tiedekunnasta sekä Svenska social- och kommunalhögskolanista. Jäsenten tulee olla sen tiedekunnan läsnäolevia opiskelijoita, jota valintatoimikunta edustaa.

Valintatoimikunnan päätehtävä on käsitellä tiedekuntansa opiskelijaedustajapaikoille tulleet hakemukset ja valmistella esitykset valittavista hakijoista. Valintatoimikunnassa pääset siis vaikuttamaan siihen, että opiskelijoita edustaa yliopiston päätöksenteossa motivoituneimmat hakijat! Lisäksi saat arvokasta kokemusta rekrytoinnista ja hallinnosta esimerkiksi työelämää varten.

Valintatoimikunnan työhön kuuluu korkeintaan kaksi kokousta sekä yhteinen koulutus, joka kestää muutaman tunnin. Valintatoimikunnassa toimiminen onkin oivallinen mahdollisuus päästä tekemään opiskelijayhteisöön vaikuttavia päätöksiä ilman pitkää sitoutumista. Lisäksi valintatoimikuntia tukee aina HYYn työntekijä, joka valmistelee materiaalit ja auttaa myös kokouksen aikana.

Valintatoimikuntiin haetaan Halloped-järjestelmän kautta.

Usein kysyttyä

 • Opiskelijaedustajan tehtävässä opit monia hyödyllisiä taitoja kokonaisuuksien hahmottamisesta projektinhallintaan ja ryhmätyöskentelyyn. Tehtävän kautta opit myös tuntemaan yliopiston henkilöstöä professoreista koulutussuunnittelijoihin. Tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion kokouksista maksetaan kokouspalkkio, ja opiskelijaedustajana toimimisesta voi saada myös opintopisteitä.

  HYY tarjoaa opiskelijaedustajille vuosittain ilmaisia koulutuksia muun muassa viestinnästä, vaikuttamisesta ja kokoustekniikasta. Opiskelijaedustajien verkoston kautta saat paitsi vertaistukea myös ystäviä.

  Opiskelijaedustajana toimimisesta voi hakea HYYltä todistusta ja tietyin ehdoin opintopisteitä yliopistolta. Tarvitset HYYn myöntämän todistuksen hakiessasi opintopisteitä! Todistusta voit hakea HYYn asiakirjasihteeriltä

 • Opiskelijaedustajana sinun tulee sitoutua tehtävään ja osallistua toimielimen kokouksiin. Tiedekuntaneuvosto kokoustaa lukukausien aikana noin kerran kuussa. Kokoukset kestävät noin 1-2 tuntia. Yliopistokollegion kokoukset kestävät yleensä noin kaksi tuntia. Kollegio kokoontuu harvemmin kuin kerran kuussa.

  Kokousten lisäksi opiskelijaedustajalla menee jonkin verran aikaa kokoukseen valmistautumiseen, esimerkiksi materiaalin läpikäymiseen. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ennalta ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin.

  Yleensä myös varajäsenet voivat halutessaan osallistua kokouksiin. Tämä kannattaa varmistaa jokaisen kauden alussa. Sopikaa joka tapauksessa aina etukäteen, kuka on menossa kokoukseen, jotta paikalla olisi aina opiskelijoiden edustus!

 • Vaihtosuunnitelmat eivät välttämättä estä valituksi tulemista. Lähtökohtana on kuitenkin, että opiskelijaedustajat pystyvät sitoutumaan tehtäväänsä mahdollisimman suurimmaksi osaksi edustuskauttaan.

 • Opiskelijaedustajana et toimi koskaan yksin! Jokaisessa tiedekuntaneuvostossa sekä yliopistokollegiossa on muita opiskelijaedustajia, joiden kanssa teet tiiviisti yhteistyötä. Heti kauden alussa kannattaa luoda yhteinen ryhmä opiskelijaedustajille ja varaedustajille, jotta voitte sopia, ketkä menevät kokouksiin ja valmistautua kokouksiin yhdessä.

  Saat vertaistukea muilta opiskelijaedustajilta myös HYYn ylläpitämän opiskelijaedustajaverkoston kautta. Lisäksi järjestämme koulutuksia opiskelijaedustajille ja opintovastaaville. Koulutuksista tiedotetaan sähköpostitse ja sosiaalisen median kanavissa. Voit myös aina olla yhteydessä HYYn koulutuspoliittisiin asiantuntijoihin, oli sitten kyse haastavasta tilanteesta, tai haluat vain kysellä jostakin opintoihin liittyvästä aiheesta!

 • Sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija siinä tiedekunnassa, jonka opiskelijaedustajaksi haet. Lisäksi hakiessasi tiedekuntaneuvostoon tai yliopistokollegioon voit olla yliopistolla korkeintaan alle 6 kuukauden työsuhteessa alle 50% työajalla.

  Eduksesi katsotaan motivaatio, näkemykset tiedekunnassa tai yliopistolla tapahtuvista ajankohtaisista asioista, yhteydet aine- ja tiedekuntajärjestöihin sekä aiempi kokemus opiskelijoiden edunvalvonnasta. Aiempaa kokemusta ei kuitenkaan edellytetä! Löydät tarkat hakuohjeet ja eduksi katsottavat kriteerit Halloped-hakujärjestelmästä kunkin hakukohteen alta.

  Katso myös esimerkkihakemuksemme tiedekuntaneuvoston ja kollegion opiskelijaedustajaksi!

   

  Mallihakemus kollegioon

  Mallihakemus tiedekuntaneuvostoon

   

 • Tiedekuntaneuvostojen, kollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijaedustajat voivat olla yliopistolla korkeintaan alle 6 kuukauden työsuhteessa alle 50 % työajalla. Koulutusohjelman johtoryhmässä opiskelijaedustajana toimimista ei estä työsuhde yliopistolla.

  Työsuhteen vaikutukset on määritelty tarkemmin yliopiston vaalijohtosäännössä. Lisätietoa vaikutuksista voit kysyä HYYn opiskelijaedustajista vastaavalta asiantuntijalta.

 • Tänä syksynä haettavien tiedekuntaneuvostojen ja yliopistokollegion opiskelijaedustajapaikkojen hakemukset käsittelevät tiedekuntakohtaiset valintatoimikunnat. Valintatoimikunnat tuntevat parhaiten omien tiedekuntiensa ajankohtaiset asiat ja tarpeet. Valintatoimikunnat tekevät perustellut esitykset valittavista henkilöistä. Lopulliset päätökset valinnoista tekee tiedekuntaneuvostojen osalta ylioppilaskunnan hallitus ja yliopistokollegion osalta HYYn edustajisto.

  Päähaun ulkopuolisten hakujen, eli täydennyshakujen aikaan, valintaesityksen, perustelumuistion ja asian esittelyn lopullisen päätöksen tekevälle toimielimelle tekee HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija.
  Opiskelijaedustajien valintatapaa määrittelee edustajistomme hyväksymä ohjesääntö.

 • Tiedekuntaneuvosto kokoustaa keskimäärin kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Kokoukset kestävät noin kaksi tuntia. Tiedekuntaneuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita voi olla kerralla paljonkin, toisaalta välillä myös hyvin vähän. Kokouksissa on enemmän valmisteltuja päätösasioita, kuin esimerkiksi yliopistokollegion kokouksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouksissa ei välttämättä käydä niin paljoa keskustelua, vaan pääpaino on kokouksen materiaaleihin perehtymisessä ennen kokousta. Materiaaleihin, eli esityslistaan ja sen liitteisiin, kannattaa perehtyä yhdessä muiden opiskelijaedustajien kanssa. Voit myös aina olla yhteydessä HYYn koulutuspoliittisiin asiantuntijoihin.

  Tiedekuntaneuvoston tehtäviä on muun muassa vastata tutkimuksen ja opetuksen laadunhallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta ja opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.  Tiedekuntaneuvosto päättää myös tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanin, sekä myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot.

 • Kokouksia on muutaman kerran lukuvuodessa. Niitä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi koulutusohjelmien johtoryhmillä. Kokoukset kestävät noin kaksi tuntia. Niissä käytetään paljon aikaa keskustelulle, ajatusten vaihtoon ja tietenkin tarvittaessa myös äänestämiseen. Lisäksi kollegio saattaa kokoontua keskustelemaan myös kokousten ulkopuolella. Usein aiheena voi olla esimerkiksi laajemmin yliopiston kehityksen suunta.

  Yliopistokollegiossa on edustettuna koko yliopisto. Se koostuu professoreista, henkilöstöstä ja tietysti opiskelijoista, yhteensä 48:stä jäsenestä. Kollegion päätehtäviin kuuluu valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen, yliopiston kansleri ja tilintarkastajat. Lisäksi se vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Kysy lisää