Vaikutamme yliopistolla, kaupungilla ja yhteiskunnassa

Parannamme opiskelijoiden asemaa yliopistolla, kaupungissa ja yhteiskunnassa. Edistämme ja puolustamme opiskelijoille tärkeitä asioita. Työmme pohjana ovat arvomme sivistys, yhdenvertaisuus, inhimillisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Vaikutamme monin tavoin: tapaamalla päättäjiä, julkaisemalla kannanottoja ja mielipidekirjoituksia, toteuttamalla kampanjoita ja osallistumalla kokouksiin ja työryhmiin. Lisäksi tuemme opiskelija-aktiiveja heidän työssään.

Rakennamme unelmiemme yhteiskuntaa

Opiskelijan ääni yliopistolla

Yliopistoissa ylin valta kuuluu yliopistoyhteisölle. Me opiskelijat olemme professorien ja muun henkilökunnan tavoin yliopistoyhteisön jäseniä – meillä on mahdollisuus vaikuttaa kaikilla yliopiston päätöksenteon tasoilla. Istumme koulutusohjelmien johtoryhmissä, tiedekuntaneuvostoissa, yliopiston hallituksessa ja yliopistokollegiossa. Opiskelijat ovat edustettuina myös monissa yliopiston työryhmissä.

Edustuksellisen päätöksenteon lisäksi opiskelijat vaikuttavat yliopistolla ylioppilaskunnan kautta. Me ylioppilaskunnan toimiston hallituslaiset ja asiantuntijat tapaamme säännöllisesti esimerkiksi yliopiston rehtoria, tiedekuntien opetuksesta vastaavia varadekaaneja ja yliopistopalveluiden väkeä. Tarjoamme heille opiskelijan näkökulman erilaisiin aiheisiin ja kehitämme yliopistoa yhteistyössä heidän kanssaan.

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta

Työmme kaupungissa ja yhteiskunnassa

Tutkimukset ja selvitykset

Edunvalvontatyömme perustuu aina tutkittuun tietoon. Teemme ja teetämme säännöllisesti tutkimuksia opiskelijoidemme elämään liittyvistä asioista. Olemme tehneet esimerkiksi hyvinvointikyselyn opiskelijoillemme ja teettäneet mm. selvitykset Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden toimeentulosta, 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden tilanteesta sekä kansainvälisten opiskelijoiden sairausvakuutuksista. Olemme myös mukana Opiskelijan kaupunki -tutkimuksessa, jossa tarkastellaan kaupunkiviihtyisyyttä, opiskelija-asumista ja liikkumista pääkaupunkiseudulla.