27.1.2022

Fantastiska nyheter: Universitetskollegiet vid Helsingfors universitet tar äntligen i bruk trepartsmodellen!

NYHET

En övergång till trepartsmodellen förstärker universitetsdemokratin och främjar studenternas beslutanderätt inom universitetet.

 

Helsingfors universitets styrelse har vid sitt möte igår beslutat att universitetskollegiet tar i bruk trepartsmodellen. Trepartsmodellen innebär att medlemmarna i Helsingfors universitet har en jämnt fördelad representation i beslutsfattandet. En grupp utgörs av professorer och en av universitetets övriga forsknings-, undervisnings- och förvaltningspersonal, det vill säga mittengruppen, medan studenterna bildar en egen grupp. Tills vidare har kollegiegruppernas inbördes förhållanden fördelat sig så att professorerna har haft en större representation jämfört med de två andra grupperna. I och med förändringen har alla tre grupper nu samma antal representanter.

Då man nu förverkligar trepartsmodellen i kollegiet innebär detta att studenternas ställning förstärks då man fattar beslut inom universitetet. Studenterna har en större möjlighet att arbeta för ärenden som är viktiga ur deras synvinkel då de nu är jämlika med professorerna och mittengruppen i fråga om gruppstorlek.

”Övergången till trepartsmodellen är en förnyelse vi väntat länge på och detta kommer att förbättra universitetsdemokratin. Tack vare att man nu tar i bruk trepartsmodellen signalerar universitetet att studenterna och mittengruppen är likvärdiga medlemmar i universitetssamfundet med professorerna”, säger ordföranden för HUS styrelse Aleksi Tujunen.

Vi har på ett långsiktigt sätt arbetat för en övergång till trepartsmodellen. Speciellt har Antti Kähkönen och Sebastian Österman, som är studentrepresentanter i universitetets styrelse, gjort ett stort arbete under hösten 2021 för införandet av trepartsmodellen. Vår utbildningspolitiska sektor har stött Antti och Sebastian, kontaktat grupper av intressenter och studentrepresentanter i andra förvaltningsorgan samt aktivt informerat och gjort oss alla medvetna om hur viktigt det är att kollegiet övergår till trepartsmodellen.

Det är ett steg mot ett mera jämlikt beslutsfattande också i de andra beslutsfattande organen vid universitetet då kollegiet nu börjar fungera enligt trepartsmodellen. Detta visar också hur viktigt det är med studentrepresentanter. Då vi tillsammans beslutar oss för att jobba för en sak, har vi också inflytande och möjligheter att förverkliga våra mål!

Närmare information:

Aleksi Tujunen
Ordförande
aleksi.tujunen@hyy.fi
050 475 1280

Marianna Suokas
Sakkunnig (högskolepolitik, studentrepresentanter, studenternas rättsskydd)
marianna.suokas@hyy.fi
050 325 5202