1.10.2020

Studentrepresentanterna utvecklar såväl universitetet som sitt eget kunnande

BLOGG

För utvecklandet av en smidigare studievardag krävs inte en kristallkula men genom att hänge sig kan man få till stånd en förändring vid såväl universitetet som inom sig själv.

Nu söker HUS studenter som vill vara med och utveckla sitt utbildningsprogram i den riktning som studenterna vill  – med andra ord söker vi studentrepresentanter till utbildningsprogrammens ledningsgrupper för den tvååriga mandatperioden 2021-2022.

Jag påstår att de här studentrepresentantuppdragen är de inflytelserikaste och lämpar sig för alla  påverkansintresserade studenter oberoende av studieskede eller tidigare erfarenhet. Men hur fungerar den här ekvationen?

Ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen fastställer programmens  centrala verksamhetsprinciper från examensfordringar till planering av årligen erbjudna kurser. Som del av den här gruppen påverkar studentrepresentanterna direkt  såväl sina egna som alla medstudenternas studier. Det om något är inflytelserikt.

Från problem till förutsägbarhet

I allmänhet uppstår studenternas påverkansvilja av  problem som man vill lösa. Jag har glädjen att få höra om många sådana framgångar i mitt arbete: studentrepresentanterna har löst problem gällande tentamensanmälan och sättet att  välja studieinriktning, studiebelastningen har fördelats jämnare längs med året och skräckfyllda tentamensböcker har bytts ut till andra.

Som bäst påverkar studentrepresentanterna utbildningsprogrammen så att sådana problem aldrig behöver uppstå. Det här kräver varken tidsresor eller kristallkulor utan  hängivelse för undervisningsplanering.  Beredningen av undervisningsplanen och undervisningsprogrammet är utbildningsprogrammens påverkansarenor där studenterna har möjlighet att cementera tydliga och jämlika tillvägagångssätt, flexibla avläggningsmöjligheter och önskade betoningar i undervisningsutbudet.

Genom att fråga sig själv, och av andra studenter vid behov, hur de här planerna inverkar på oss studenter och vad vi skulle önska, kommer studentrepresentanterna med  ett värdefullt perspektiv på om  planerna blir till smidiga studiestigar eller flaskhalsar och rättskyddsproblem.   Genom att reagera på problemen kan vi  föregripande  utveckla undervisningen och studenternas ställning. Det om något är inflytelserikt.

Arbete för gemenskapen men ändå lite för sig själv

Studentrepresentanten arbetar för  att utveckla sitt utbildningsprogram och sin gemenskap. Samtidigt utvecklas egna färdigheter lite av misstag.

Studentrepresentanten Minea Antila berättade nyligen i sin intervju om vad hon har fått påverka och vad hon lärt sig av sitt uppdrag. Utöver påverkansmöjligheterna är det finaste med att verka som studentrepresentant, hur mycket uppdraget lär. När man bekantar sig med beslutsfattandets kulisser bakom undervisningen lär man sig allt möjligt, från hemligheterna med god förvaltning till förhandlings- och organiseringsförmåga. Paula Karhunen och Aleksi Rytkönen skrev slående redan ifjol om centrala färdigheter  som studentrepresentantskapet ger för arbetslivet: inte enbart för studier utan för livet.

Du behöver inte kunna allt på förhand – och de här färdigheterna behövs inte läras ensam. Som studentrepresentant får du  stöd av  studentrepresentantnätverket och HUS utbildningar och har sakkunnigas hjälp endast inom räckhåll av ett meddelande eller telefonsamtal.

Om det låter som din grej att utveckla ditt utbildningsprogram i en studentlik riktning ska du inte tveka att söka som studentrepresentant! Ansökningstiden pågår till måndag 5 oktober 2020- du hittar tilläggsinformation på ansökningssidan.


Jenna Sorjonen

Skribenten är HUS sakkunniga i utbildningspolitik som en gång i tiden försvarade medstudenternas synpunkter i ett och annat förvaltningsorgan vid universitetet och som nuförtiden ansvarar för studenternas rättsskydd och för att stöda studentrepresentanterna samt inspireras av studenternas entusiasm för påverkande gång efter gång.