1.10.2019

Inte för studierna utan för livet

Det var en gång en student, en helt vanlig andraårsstuderande på kandidatnivå som verkade som studentrepresentant i ledningsgruppen för sitt utbildningsprogram. Hen hade lyssnat på sina medstudenters bekymmer om alltför små kurskvoter i timtal och skrivit upp utmaningarna. På mötet presenterade hen modigt och motiverat sitt bekymmer för ledningsgruppen. Snabbt framgick det att  utbildningsprogrammets professorer oavsiktligt hade gjort kurskvoterna alltför små och problemet kunde korrigeras på ett par timmar.

Ovanstående är ett verkligt exempel om studentrepresentantskap. Det är också ett exempel på hurdana kunskaper som kan förkovras i verksamheten.  Universitetsstudier ger bevisligen färdigheter för att verka i en akademisk miljö, förmåga att förkovra och disponera kunskap samt ett starkt substanskunnande på det egna området. Nätverket Aarresaaris karriäruppföljning av magistrar 2018 visar dock att förhandlingsförmåga, stresstålighet, organiserings- och samordningsförmåga  samt samarbets- och ledarförmåga utvecklas allra minst av de förmågor som behövs i arbetslivet. Studentens sysselsättning försvåras även av svårigheter att identifiera och sätta ord på sitt eget kunnande, framgår ur Tarja Tuononens färska doktorsavhandling.

Studentrepresentantskapet utvecklar just de arbetslivsfärdigheter som hamnat i skymundan i den traditionella undervisningen. Kunskapernas nödvändighet begränsar sig inte enbart till arbetslivet som skymtar i framtiden utan samma kunskaper ger även framgång under studierna: Grupparbetena går som på räls, hållbar argumentering strömmar i hjärteblodet och samtidigt får man från första parkett bekanta sig med universitetets beslutsfattande som tidigare kändes mycket avlägset.

Studentrepresentanterna har redan länge fått ett arbetsintyg över sitt uppdrag samt  studiepoäng. De hjälper dock inte studenten att sätta ord på de förkovrade kunskaperna. Det här året har utbildandet av världsförändrare diskuterats mycket i universitetets strategiarbete. Med det avses att man vill att de som utexamineras från Helsingfors universitet  i framtiden har  förutom substanskunskaper även en alltbättre förmåga till kreativ problemlösning.

På HUS har vi under senare tid försökt hitta lösningar som alltbättre skulle stöda erkännandet av  studenternas självständiga aktivitet. Värdefulla kunskaper utvecklas genom betydelsefulla aktiviteter, även utanför klassrummet. Ett sådant Bättre erkännande av kunskaper skulle utveckla universitetsexamina, studenternas arbetslivsfärdigheter och möjligheter att förverkliga sig själv.

Vi har tillsammans med några andra studentkårer utfärdat rekommendationer för högskolorna för stödandet av studenternas samhälleliga aktivitet och godkännandet av kunskaper som visats på annat sätt. Vi har under detta år lagt fram ett initiativ om en studiehelhet vid Helsingfors universitet, i vilken studenten skulle kunna inkludera en individuell, självutvecklande och världsförändrande verksamhet från frivilliguppdrag till startupföretagande. En sådan studiehelhet skulle stöda studenten i marknadsförandet av det egna kunnandet. Under denna höst piloterar HUS dessutom en ny metod för att erkänna och sätta ord på kunskaper med Open Badge-kunskapsmärken, vilken  våra medlemmar utvecklat bland annat som studentrepresentanter i universitetets förvaltning.

Studentrepresentanterna känner inte till på förhand allt som berör beslutsfattandet vid vårt universitet, men de har en vilja att lära sig och påverka. Med studentkårens stöd som trygghet agerar de rådigt och tillsammans för ett universitet och en universitetsdemokrati som liknar studenterna. De är vanliga studenter, precis som du, eller den anonyma studenten i början av berättelsen. Som studentrepresentant kan även du förändra världen och universitetet en kaffekopp åt gången och samtidigt få viktiga färdigheter för framtidens arbetsliv.

Bli alltså studentrepresentant i fakultetsrådet som behandlar ärendena vid din fakultet eller  i kollegiet som utvecklar hela universitetets verksamhet. Ansökningstiden går ut den 14 oktober 2019 kl. 12.00

 

Paula Karhunen
HUS styrelsemedlem

Aleksi Rytkönen 
HUS styrelsemedlem