30.9.2020

Att bli studenternas representant i universitetets beslutsfattande?

NYHETER

För årets Gulnäbbsguide intervjuade vi Minea Antila som är studentrepresentant i ledningsgruppen för kandidatprogrammet i psykologi. Nu söker vi studentrepresentanter för alla utbildningsprogrammens ledningsgrupper för mandatperioden 2021-2022 och ompublicerar Mineas intervju på vår websida. Läs om Mineas erfarenheter som studentrepresentant och, om du blir inspirerad, sök till ledningsgruppen för ditt eget utbildningsprogram senast måndagen 5.10!

 

Vem är du?

Jag är Minea Antila. Jag har sysslat med utbildningspolitik i ämnesföreningen och verkat som studentrepresentant i exempelvis ledningsgruppen för kandidatprogrammet i psykologi.

Vad fick dig att bli studentrepresentant?

Jag fick redan i början av studierna uppleva att den egna responsen vidarebefordras och  att man blir hörd som student. Det ökade inspirationen att påverka. Samtidigt var jag intresserad av att  stärka yrkesidentiteten.

Hurdana uppgifter har du haft?

På konkret nivå har jag fått inverka kursmässigt på studierna och fått  t.ex. göra upp undervisningsplaner.  Vi deltar aktivt i diskussionen i ledningsgruppen. Ämnena rör sig från enstaka formuleringar på gräsrotsnivå till stora helheter från  personalstrategin till branschens framtida utbildning.

Hurdana färdigheter har du  lärt dig?

Diplomati och mod. Att verka som en länk mellan studenterna och universitetet är att balansera mellan olika synpunkter: samtidigt som studenternas förmåner försvaras beaktas universitetets realiteter. När man sammanträder med personalen såsom professorerna måste man våga säga saker. Det har gett mig självsäkerhet och mod att ta ställning och samtidigt även självtillit och tro på egna synpunkter.

Det bästa med att vara studentrepresentant?

Det bästa har varit gruppens sammanhållning och att få bekanta sig  djupare med personalen- uppkomsten av en viss kollegialitet. Det känns alltid fint när ärendena går igenom. På studenternas initiativ har vi t.ex. fått en ny kurs om genus och sexualitet i vårt program. Kursen är superpopulär: det kom in fler anmälningar än maximideltagarantalet.

Vad skulle du vilja säga till en gulnäbb som funderar på att bli studentrepresentant?

Sök modigt! Vem som helst kan gå med. Det enda som krävs är intresse och äkta vilja att påverka. Det lönar sig att lita på sina egna synpunkters styrka och inte vänta på att någon annan är kompetentare. Det man får av uppdraget är mycket värdefullt. Att lära sig att lita på sin egen synpunkt, uttrycka sig och förhandla, de färdigheterna bär långt i livet.

Lue lisää