6.10.2021

Hur ansöker du om att bli studentrepresentant?

BLOG

Vill du ansöka om att bli studentrepresentant, men du vet inte vad du ska skriva i ansökan? Denna modellapplikation hjälper dig och du kommer att representera studenter på nolltid!


Exempel på ansökan
Så här ansöker du om att bli studentrepresentant inom förvaltningen

↓ Studentnummer, utbildningsprogram, fakultet

Stina Student
stina.student@helsinki.fi
Studentnummer 012345678
Utbildningsprogrammet för studentstudier, fakulteten för exempelvetenskaper

↓ Motivation för uppgiften

Hej! Jag heter Stina Student och jag är intresserad av att ansöka om att bli studentrepresentant för förvaltningen i fakultetsrådet för exempelvetenskaper. Jag studerar studentvetenskaper för det andra året och jag är intresserad av studiefrågor och utvecklingen av universitetssamfundet. Jag har många idéer för hur vi kan öka flexibiliteten i studierna och samhörigheten vid vår fakultet.

Synpunkter på aktuella ärenden vid fakulteten

Mina studiekamrater har ofta påpekat att vår fakultet behöver fler lokaler för självständigt arbete, eftersom det är svårare att studera på distans utan dem. Tyvärr har de riktlinjer som fakulteten för exempelvetenskaper gjort upp i det senaste beslutsfattandet tagits fram utan att ta de studerandes perspektiv i tillräckligt beaktande, och konsekvenserna syns tydligt både i undervisningens kvalitet och i de studerandes välbefinnande. Därför vill jag få påverka detta och föra fram de studerandes perspektiv också i fakultetsrådet.

↓ Väsentlig tidigare erfarenhet samt kontakter till en fakultets- eller ämnesförening

Jag är tillgänglig för uppgiften som studentrepresentant för hela perioden 2022–2023 och
vid behov också på den angivna intervjudagen. Jag har själv sett problemen inom universitetsförvaltningen när jag i år var tutor för mitt ämne. Jag ansöker om att bli sekreterare för min studentförening för nästa år, och via den uppgiften kan jag också hålla kontakt med min fakultetsförening.

↓ Syn på påverkan i organet

Jag är en bra debattör och kan ta hänsyn till olika perspektiv och tydligt motivera min ståndpunkt. Jag anser att det är viktigt att fakultetsrådet för exempelvetenskaper får en studentrepresentant som jag, eftersom jag är van vid att fråga studerandena om deras åsikter om undervisningen och hur den organiseras. Jag ser fram emot att utveckla vår fakultet i samarbete med andra studerande.