21.9.2021

Sök till fakultetsrådet och inversitetskollegiet och påverka!

NYHET

Det är åter dags att välja nya modiga studentrepresentanter till universitetets högsta beslutande organ! Vi söker studentrepresentanter för tvåårsperioden 1.1.2022–31.12.2023. Läs mer och ansöka!

VAD: Till fakultetsråden och universitetskollegiet söks motiverade och ivriga studentrepresentanter som inspireras av att påverka. Dessa hör till universitetets högsta beslutande organ så chansen att påverka är garanterad!

TILL VEM: Du kan representera den fakultet där du är närvaroanmäld studerande. Sök rentav till båda organen!

HUR: Lämna din ansökan i ansökningssystemet Halloped

NÄR: Ansökan är öppen 20.9.2021–17.10.2021

VARFÖR: Chansen att påverka, möjligheten att lära sig nytt, studiepoäng och mötesarvoden!

 

VAD?

FAKULTETSRÅDEN

Varje fakultet har ett råd som leds av en dekanus. Fakultetsråden utvecklar undervisningen och forskningen vid fakulteten, ansvarar för kvalitetsledningen, behandlar planerna för utvecklingen av fakulteten och beslutar bland annat om examensfordringar, undervisningsprogrammet och grunderna för antagningen av studerande. Det finns alltså många möjligheter att påverka frågor som är viktiga för studerande! Fakultetsrådens arbetsspråk är finska. På mötena kan det enligt överenskommelse vara möjligt att använda andra språk.

Vad har diskuterats i fakultetsråden den senaste tiden?

 • År 2021 har fakultetsråden förberett valet av sina nya dekaner. Studerande har också varit representerade i förberedelsegrupperna!
 • År 2020 ändrade fakultetsråden till exempel inskrivningen i studieinriktningar och förlängde övergångsperioden för studenter som studerade i gamla undervisningsstrukturer på grund av pandemin.
 • År 2020 föreslogs att även studerande som inte avlagt studentexamen väljs ut till kandidatexamen i ekonomi 100% baserat på betyg. Emellertid beslutade fakultetsrådet för statsvetenskap att behålla urvalet för denna grupp baserat på examen!
 • År 2019 föreslog fakultetsrådet för farmaci till rektorn att inrätta ett nytt magisterprogram vid namnet Research Development & Safety. Under 2020 slipade fakultetsrådet sin presentation. Masterprogrammet har beslutats starta 2022!

UNIVERSITETSKOLLEGIET

I kollegiet finns hela universitetet representerat: professorer, övrig personal och studerande. Alla fakulteter och Soc&Kom har studentrepresentanter. Kollegiet väljer de externa medlemmarna i universitetets styrelse, kanslern och revisorerna samt fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Dessutom sammanträder kollegiet för att granska riktningen som universitetet utvecklas i. Universitetskollegiets arbetsspråk är finska. På mötena kan det enligt överenskommelse vara möjligt att använda andra språk.

Du kan dessutom söka andra platser som studentrepresentant. Nedan följer en kortfattad förteckning över de övriga ansökningsobjekten. Läs mer om dessa i ansökningssystemet Halloped.

Vad har behandlats i kollegiet under den nuvarande studentrepresentantterminen?

 • Kollegiet bekräftade HUS delegations val av studentrepresentanter till universitetsstyrelsen för perioden 2022-2023
 • År 2020 satt en studerande i styrelsen för kollegiet! I denna institution kan även en studerande vara ordförande för hela kollegiet!
 • Kollegiet beslutar om universitetsstyrelsens sammansättning och storlek. En studentmedlem i kollegiet lade fram ett förslag om att styrelsens storlek skulle börja 2022 med en ny sammansättning.
 • Dessutom föreslog studentmedlemmen att mandatperioden för de externa styrelseledamöterna ska minskas från fyra år till två år. Studeranden kan och har använt möjligheter att hålla presentationer!

 

FÖR VEM?

Det finns två krav: Du måste vara närvarande studerande vid den fakultet för vilken du ansöker om att vara studentrepresentant och får endast ha ett anställningsförhållande till universitetet som är kortare än 6 månader med högst 50 procents arbetstid. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av administrativt arbete, men det är en fördel. Det är viktigt att vara motiverad och vilja främja de studerandes sak! Kontakter med till exempel ämnesföreningarna vid din fakultet är också till nytta för dig.

 

HUR OCH NÄR?

Lämna ansökan senast 17.10.2021 kl. 23.59 i ansökningssystemet Halloped. På webbplatsen ser du närmare hur många platser som studentrepresentant som kan sökas för representation av din fakultet. Du kan söka både till kollegiet och till fakultetsrådet! Vi antar att du är tillgänglig både för en plats som ordinarie medlem och suppleant.

Skriv en kort ansökan där ditt nuvarande huvudämne eller utbildningsprogram och studieriktning samt studentnumret framgår (studentnumret används endast för kontroll av fakulteten och närvaroanmälan, uppgiften raderas efter kontrollen). Följande egenskaper är också en fördel:

 • motivation för uppgiften
 • synpunkter på fakultetens och universitetets ärenden
 • kontakter till en fakultets- eller ämnesförening
 • tidigare erfarenhet av uppgifter som studentrepresentant inom förvaltningen, som studieansvarig eller någon annan uppgift som hänför sig till intressebevakningen för studerande.

Gå se mer om studentrepresentaren från HUS websidan. Ytterligare information om uppgifterna och ansökningsprocessen ger

urvalskoordinator Timo Kalliokoski, tfn 050 570 2295, timo.kalliokoski@hyy.fi

sakkunnig i högskolepolitik Marianna Suokas, tfn 050 325 5202, marianna.suokas@hyy.fi.