28.9.2021

Att ändra universitetet som gulnäbb

BLOGG

Benjamin Lamberg som började sina studier år 2020 fungerade aktivt som suppleant i ledningsgruppen för utbildningsprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi och i Studentkårens delegation. I denna korta intervju berättar han varför lönar det sig att intressera sig av att påverka vid universitetet och inom studentkåren geast i början av studier.

 

Vad fick dig att bli studentrepresentant?
Jag har alltid varit intresserad av att påverka och att fungera för gemensamt intresse. Jag har tidigare erfarenhet av att påverka och att fungera som en studentrepresentant vid universitetet i kandidatprogrammet kände naturligt.

Hudrana ärenden har du kunnat påverka?
I ledningsgruppen har jag påverkat marknadsföring av utbildningsprogrammet och programmets kursutbud. Inom studentkåren har jag deltagit i mångsidiga projekt i att göra Helsingfors universitet ett allt bättre ställe för studenter.

Hurdana färdigheter har du lärt dig?
Jag har lärt mig mycket om samarbete och växelverkan. Att förstå och lyssna på andra är mycket viktigt för en studentrepresentant. Dessutom tycker jag att jag har lärt mig mycket om att styra mig själv och hur viktigt det är att schemalägga sitt arbete.

Varför lönar det sig att intressera sig ac att påverka vid universitetet och inom studentkåren genast som gulnäbb?
Att vara med redan som gulnäbb hjälper dig att förstå många saker gällande universitetet och högskolevärlden. För många är universitetet en verklig ny miljö och som studentrepresentant får du se vad som händer bakom kulisserna. Jag själv tycker att det har även stött mina studier mycket.

Vad skulle du cilja säga till en gulnäbb som funderar på att bli studentrepresenant?
Kom med! Jag anser att det är mycket lätt att anpassa arbetsmängden enligt eget intresse och ork. Detta är ett utmärkt ställe att få lära sig och få unika erfarenheter.

Vi söker studentrepresentanter till fakultetsråden och universitetskollegiet för tvåårsperioden 1.1.2022–31.12.2023. Läs mer i Halloped-systemet och ansöka!