19.11.2020

Ledningsgrupperna för kandidat- och magisterprogrammen får 270 nya studentrepresentanter!

Studentkåren har valt studentrepresentanter till ledningsgrupperna för universitetets 94 utbildningsprogram (exkluderande doktorandprogram och Social- och kommunalhögskolans kandidatprogram) för tvåårsperioden 1.1.2021–31.12.2022.

Under hösten totalt 305 kandidat- och magisterstuderande sökte till ledningsgrupperna. En del av ledningsgrupper fick mer än fyra ansökningar och alla intresserade kandidater kunde inte väljas. Å andra sidan blev det lediga platser kvar i 48 ledningsgrupper och HUS ska ordna en ny ansökningsrunda till dessa platser 20.11.–6.12.2020.

Fakulteternas urvalskommittéer behandlade ansökningarna och gjorde upp sina förslag för HUS styrelse. HUS styrelse fattade beslut om studentkårens förslag på sitt möte 19.11.2020. De nyvalda studentrepresentanterna finns i slutet av denna nyhet. Dekanus vid respektive fakultet fastställer studentmedlemmarna i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen.

Varje kandidat- och magisterprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som består av ledaren för programmet, sex övriga personalmedlemmar och två ordinarie studentmedlemmar med personliga suppleanter.

En särskilt viktig del av uppdraget är att bereda undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bl.a. frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

Mer information ger:

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202

 

Studentkårens förslag om studentrepresentanter till ledningsgrupper för utbildningsprogram:

 

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

 

Kandidatprogrammet i biologi

Inka Ronkainen – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology)

Riku Kangasniemi – Ersättarplatsen fylls senare
Gabriele Retez – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (Genetics and Molecular Biosciences)

Helena Lindström – Niklas Ahlblad
Saku Mattila – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i botanik (Integrative Plant Sciences)

Riku Kangasniemi – Suvi Leskinen
Zuzana Svarna – Saku Mattila

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Oona Hartikainen – Elisa Sillfors
Aukust Yrtti – Aino-Elina Kuusimäki

Magisterprogrammet i neurovetenskap (Neuroscience)

Mirjami Kuutti – Ersättarplatsen fylls senare
Eugenie van der Meulen – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability)

Thomas Karlsson – Eugenia Castellazzi
Iris Mäntylä – Maija Linkola

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Ia Hyttinen – Henriikka Rokkonen
Matti Myllynen – Jenny Lindh

 

Veterinärmedicinska fakulteten

 

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin

Salla Aaltonen – Kirke Pyhälahti
Minna Oilinki – Outimaria Varjoinen

Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin

Sara Jokinen – Laura Kankainen
Anton Vormisto – Reeta Nurminen

 

Farmaceutiska fakulteten

 

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen

Aukusti Alanko – Rasmus Huotari
Saima Vapalahti – Noora Häyrinen

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen

Aliisa Niemelä – Nella Laurikkala
Sanne Keskimäki – Heidi Häiväläinen

 

Humanistiska fakulteten

 

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier

Pipsa Levo – Ersättarplatsen fylls senare
Otto Nikunen – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (English Studies)

Sampsa Granström – Milana Prior
Timo Kalliokoski – Aurelia Westendorff

Kandidatprogrammet i filosofi

Zacharias Hägerstrand – Samuel Väänänen
Jerdi Skottman – Ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i historia

Timo Erävuori – Tanja Tikkanen
Pavel Petrov – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i historia

Lauri Grünthal – Emilia Pohjakallio
Lauri Hemmilä – Milja Mantela

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (Linguistic Diversity in the Digital Age)

Etta Melander – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i språk

Juuso Myllykoski – Olga Goncharko
Miia Hankonen – Sara Hietala

Magisterprogrammet i språk

Omar Fasolah – Harri Salmi
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap

Suvi-Tuulia Reivilä – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Miina Hentinen – Iida Niva
Lotta Leikoski – Iida Makkonen

Kandidatprogrammet i kulturforskning

Samuel Talvitie – Pia-Stina Repo
Eveliina Vanhala – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (Intercultural Encounters)

Båda ordinarie platser och ersättarplatser fylls senare

Magisterprogrammet i kulturarv

Anna Heikkilä – Ersättarplatsen fylls senare
Roope Kotiniemi – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i översättning och tolkning

Båda ordinarie platser och ersättarplatser fylls senare

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Salla Smeds – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i genusvetenskap

Jukka Väisänen – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer

Iina Kärkkäinen – Marja Salkosuo
Suvi Vuorinen – Anniina Leskinen

Kandidatprogrammet i konstforskning

Jimi Holmberg – Ersättarplatsen fylls senare
Antti Pietiläinen – Ville Aamurusko

Magisterprogrammet i konstforskning

Anu Karanto – Maria Leskinen
Leena Kärkkäinen – Susanna Rämö

Magisterprogrammet i ryska studier (Russian Studies)

Breandán Whyte – Maria Piipponen
Peter Taggart – Ersättarplatsen fylls senare

 

Pedagogiska fakulteten

 

Kandidatprogrammet i pedagogik

Lovisa Hirvonen – Tiina Turunen
Maini Nguyen – Mea Tuominen

Magisterprogrammet i pedagogik

Mariel Madetoja – Jasmin Nyman
Nina Wallden – Heli Harjama

Magisterprogrammet utbildning i förändring (Changing Education)

Alicia Lucendo Noriega – Alexandra Biris
Mihaela Nyyssönen – Kerttuli Punkari

 

Medicinska fakulteten

 

Utbildningsprogrammet i odontologi

Freja Frankenhaeuser – Annamari Arpalahti
Alisa Toivanen – Simeoni Yli-Urpo

Kandidatprogrammet i logopedi

Milla Honkamaa – Joanna Henriksson
Silja Suikkonen – Jemina Palola

Magisterprogrammet i logopedi

Milla Honkamaa – Joanna Henriksson
Silja Suikkonen – Jemina Palola

Utbildningsprogrammet i medicin

Lauri Salaja – Iiris Särkilahti
Jacob Vikström – Arttu Lahtiharju

Kandidatprogrammet i psykologi

Jyri Kallela – Alma Suutari
Kaisa Krabbe – Iiris Vanhala

Magisterprogrammet i psykologi

Anna von Bagh – Eetu Vilminko
Jyri Kallela – Alma Suutari

Magisterprogrammet i translationell medicin (Translational Medicine)

Jonas Bouhlal – Joanna Jagdeo
Veera Verkasalo – Kia Kivisilta

 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

 

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion

Båda ordinarie platser och ersättarplatser fylls senare

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Enna Märjenjärvi – Onni Nyman
Liisa Pihlaja – Ira Karanko

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (Food Sciences)

Leila Toivokoski – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (Human Nutrition and Food Behaviour)

Pilvi Kemppinen – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi (Agricultural, Environmental and Resource Economics)

Sebastiaan Van Kooten – Niko Hyppönen
Pia Peltonen – Ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper

Tanja Heikkinen – Reetta Keisalmi
Jenna Jylhä – Veikka Kurtelius

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (Agricultural Sciences)

Andrei-Ionut Girz – Tiina-Maria Tasanen
Juho Komulainen – Pauliina Vuorio

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

Jenni Ihatsu – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper

Saija Papunen – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik

Rasmus Huotari – Reija Myllynen
Inkeri Vuori – Ilari Pirttilä

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedeldekonomi

Tua-Linda Hokkanen – Juho Heikkilä
Mauri De Meulder – Benjamin Lamberg

 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

 

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikalista vetenskaper (Particle Physics and Astrophysical Sciences)

Jenni Häkkinen – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i data science

Sara Pyykölä – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

Jenni Häkkinen – Jussi Kauhanen
Satumaaria Sukuvaara – Ronja Öhrnberg

Magisterprogrammet i geologi och geofysik (Geology and Geophysics)

Jonna Hautamäki – Aliisa Laakkonen
Piritta Stark – Liisa Maunu

Kandidatprogrammet i geovetenskap

Max Pettinen – Alfredo Nittolo
Meri Wiberg – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (Atmospheric Sciences)

Juho Koskentausta – Ersättarplatsen fylls senare
Tuuli Lehmusjärvi – Janika Takala

Magisterprogrammet i urbana studier och planering (Urban Studies and Planning)

Båda ordinarie platser och ersättarplatser fylls senare

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (Chemistry and Molecular Sciences)

Sini Santasalo – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i kemi

Sini Santasalo – Ersättarplatsen fylls senare
Touko Uotila – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i Life Science Informatics

Bradley Koch – Diogo Dias
Sannimari Suhonen – Giulia Varvarà

Kandidatprogrammet i naturvetenskaper (Bachelor’s Programme in Science)

Tytti Hämäläinen – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i geografi

Paula Allinen – Ersättarplatsen fylls senare
Siiri Nyman – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i geografi (Geography)

Aino Aalto – Ersättarplatsen fylls senare
Emil Ehnström – Ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

Sara Pyykölä – Vili Järvinen
Anders Vuorijoki – Eeli Tamminen

Magisterprogrammet i matematik och statistik (Mathematics and Statistics)

Eetu Halme – Petri Laarne
Eeli Tamminen – Emilia Takanen

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Lauri Hatakka – Ersättarplatsen fylls senare
Mikko Pellinen – Suvi Lintuvaara

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Annika Taina – Lauri Hatakka
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i materialforskning (Materials Research)

Joel Hunnakko – Moses Irunokhai
Santeri Paajanen – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (Theoretical and Calculational Methods)

Ainhoa Hernandez Serrano – Ersättarplatsen fylls senare
Ronja Öhrnberg – Satumaaria Sukuvaara

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Markus Kaihola – Markus Holopainen
Esa Oksman – Harri Kähkönen

Magisterprogrammet i datavetenskap (Computer Science)

Markus Holopainen – Ersättarplatsen fylls senare
Harri Kähkönen – Ersättarplatsen fylls senare

 

Juridiska fakulteten

 

Magisterprogrammet i den globala styrelsens rättliga frågor (Global Governance Law)

Katariina Flinck – Annette Rapo
Saara Palo – Oskari Ruohonen

Magisterprogrammet i internationell affärsjuridik (International Business Law)

Henri Kaarakainen – Ersättarplatsen fylls senare
Saara Palo – Oskari Ruohonen

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Saara Palo – Saana Sydänmaanlakka
Ville Wallgren – Heidi Luoma

Magisterprogrammet i rättsvetenskap

Claes-Håkan Backström – Ville Wallgren
Saara Palo – Saana Sydänmaanlakka

 

Teologiska fakulteten

 

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning

Maija Holopainen – Lauri Mäenalanen
Eelis Nurminen – Arttu Mäkinen

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning

Meri Leppänen – Ersättarplatsen fylls senare
Laura Yöntilä – Ersättarplatsen fylls senare

 

Statsvetenskapliga fakulteten

 

Magisterprogrammet i Europa- och Nordenstudier (European and Nordic Studies)

Vilma Ristikangas – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i filosofi

Kim Keskiivari – Ersättarplatsen fylls senare
Päivi Merjonen – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i global politik och kommunikation (Global Politics and Communication)

Ada Segerstam – Taru Saarinen
Nico Stockmann – Hanna Ojanen

Magisterprogrammet i moderna samhällen (Contemporary Societies)

Mariannette Maalouf – Ersättarplatsen fylls senare
Anni Rastas – Ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

Salla Kuva – Anna Koskela
Vera Lampila – Leo Valkama

Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

Otava Ojanperä – Ersättarplatsen fylls senare
Inka Mielikäinen – Ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning

Juuso Kilpinen – Ersättarplatsen fylls senare
Birgitta Tetri – Ersättarplatsen fylls senare

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

Salli Ahtiainen-Helanne – Elena Tulyakova
Matias Kivipuro – Emilia Muuri

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

Tuuli Malava – Lauri Kauppila
Sarmite Puukko – Julia Takala

Kandidatprogrammet i ekonomi

Tatu Jaatinen – Antti Ahtiainen
Anna Leskinen – Noora Pumpanen

Magisterprogrammet i ekonomi

Antti Jokiluoma – Pedro Gomes Santos
Venla Sainio – Mikko Vanhala

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

Gloria Kärki – Sakari Pirkkalainen
Sini Tahvonen – Maisa Mattila

Magisterprogrammet för samhälle i förändring

Riina Nikulainen – Ersättarplatsen fylls senare
Den andra ordinarie platsen och ersättarplatsen fylls senare

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Katarina Heikkinen – Ersättarplatsen fylls senare
Zaida Sjölund – Ersättarplatsen fylls senare