19.11.2020

Kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmät saavat 270 uutta opiskelijaedustajaa!

Huomautus 19.3.2021: tämä on syksyn 2020 opiskelijaedustajahaun päätyttyä julkaistu uutinen. Tuoreimmat johtoryhmäkohtaiset tiedot löydät sivulta https://beta.halloped.fi. Opiskelijaedustajia koskevissa asioissa voit olla yhteydessä koulutuspoliittinen asiantuntija Marianna Suokkaaseen, marianna.suokas@hyy.fi.

 

Ylioppilaskunta on nimennyt uudet opiskelijaedustajat yliopiston 94 koulutusohjelman johtoryhmiin (poislukien tohtoriohjelmat ja Social- och kommunalhögskolanin kandiohjelma) seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.1.2021–31.12.2022.

Syksyn aikana yhteensä 305 kandi- ja maisteriopiskelijaa haki johtoryhmän jäsenyyttä. Osaan johtoryhmistä saatiin enemmän kuin neljä hakemusta, eikä kaikkia kiinnostuneita hakijoita voitu valita. Toisaalta 48 johtoryhmään jäi vapaita opiskelijaedustajan paikkoja. HYY järjestää näille paikoille täydennyshaun 20.11.–6.12.2020.

Tiedekuntakohtaiset valintatoimikunnat käsittelivät hakemukset ja tekivät HYYn hallitukselle esityksensä johtoryhmiin valittavista henkilöistä. HYYn hallitus on tehnyt päätöksen ylioppilaskunnan esityksestä kokouksessaan 19.11.2020. Esitykseen valitut opiskelijaedustajat löydät tämän uutisen lopusta. Virallisesti koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijajäsenet nimittää kunkin tiedekunnan dekaani.

Jokaisella Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmalla on johtoryhmä, johon kuuluu koulutusohjelman johtaja, kuusi muuta henkilökunnan jäsentä sekä kaksi varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän kaksi henkilökohtaista varajäsentään.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka johtoryhmissä on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja antaa:

Jenna Sorjonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202

 

 

Ylioppilaskunnan esitys koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajiksi:

 

 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 

Biologian kandiohjelma

Inka Ronkainen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology)

Riku Kangasniemi – Varajäsen nimetään myöhemmin
Gabriele Retez – Varajäsen nimetään myöhemmin

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Biosciences)

Helena Lindström – Niklas Ahlblad
Saku Mattila – Varajäsen nimetään myöhemmin

Kasvitieteen maisteriohjelma (Integrative Plant Sciences)

Riku Kangasniemi – Suvi Leskinen
Zuzana Svarna – Saku Mattila

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Oona Hartikainen – Elisa Sillfors
Aukust Yrtti – Aino-Elina Kuusimäki

Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience)

Mirjami Kuutti – Varajäsen nimetään myöhemmin
Eugenie van der Meulen – Varajäsen nimetään myöhemmin

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability)

Thomas Karlsson – Eugenia Castellazzi
Iris Mäntylä – Maija Linkola

Ympäristötieteiden kandiohjelma

Ia Hyttinen – Henriikka Rokkonen
Matti Myllynen – Jenny Lindh

 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

 

Eläinlääketieteen kandiohjelma

Salla Aaltonen – Kirke Pyhälahti
Minna Oilinki – Outimaria Varjoinen

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma

Sara Jokinen – Laura Kankainen
Anton Vormisto – Reeta Nurminen

 

Farmasian tiedekunta

 

Farmaseutin koulutusohjelma

Aukusti Alanko – Rasmus Huotari
Noora Häyrinen – Iikka Toija

Proviisorin koulutusohjelma

Aliisa Niemelä – Nella Laurikkala
Sanne Keskimäki – Heidi Häiväläinen

 

Humanistinen tiedekunta

 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Pipsa Levo – Varajäsen nimetään myöhemmin
Otto Nikunen – Varajäsen nimetään myöhemmin

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (English Studies)

Sampsa Granström – Milana Prior
Timo Kalliokoski – Aurelia Westendorff

Filosofian kandiohjelma

Zacharias Hägerstrand – Samuel Väänänen
Jerdi Skottman – Varajäsen nimetään myöhemmin

Historian kandiohjelma

Timo Erävuori – Tanja Tikkanen
Pavel Petrov – Varajäsen nimetään myöhemmin

Historian maisteriohjelma

Lauri Grünthal – Emilia Pohjakallio
Lauri Hemmilä – Milja Mantela

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma (Linguistic Diversity and Digital Humanities)

Etta Melander – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Kielten kandiohjelma

Juuso Myllykoski – Olga Goncharko
Miia Hankonen – Sara Hietala

Kielten maisteriohjelma

Omar Fasolah – Harri Salmi
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Suvi-Tuulia Reivilä – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Miina Hentinen – Iida Niva
Lotta Leikoski – Iida Makkonen

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Samuel Talvitie – Pia-Stina Repo
Eveliina Vanhala – Varajäsen nimetään myöhemmin

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters)

Kumpikin varsinainen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Anna Heikkilä – Varajäsen nimetään myöhemmin
Roope Kotiniemi – Varajäsen nimetään myöhemmin

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Kumpikin varsinainen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Salla Smeds – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Jukka Väisänen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Iina Kärkkäinen – Marja Salkosuo
Suvi Vuorinen – Anniina Leskinen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Jimi Holmberg – Varajäsen nimetään myöhemmin
Antti Pietiläinen – Ville Aamurusko

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Anu Karanto – Maria Leskinen
Leena Kärkkäinen – Susanna Rämö

Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (Russian Studies)

Breandán Whyte – Maria Piipponen
Peter Taggart – Varajäsen nimetään myöhemmin

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta

 

Kasvatustieteiden kandiohjelma

Lovisa Hirvonen – Tiina Turunen
Maini Nguyen – Mea Tuominen

Kasvatustieteiden maisteriohjelma

Mariel Madetoja – Jasmin Nyman
Nina Wallden – Heli Harjama

Muuttuvan kasvatuksen ja koulutuksen maisteriohjelma (Changing Education)

Alicia Lucendo Noriega – Alexandra Biris
Mihaela Nyyssönen – Kerttuli Punkari

 

Lääketieteellinen tiedekunta

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

Freja Frankenhaeuser – Annamari Arpalahti
Alisa Toivanen – Simeoni Yli-Urpo

Logopedian kandiohjelma

Milla Honkamaa – Joanna Henriksson
Silja Suikkonen – Jemina Palola

Logopedian maisteriohjelma

Milla Honkamaa – Joanna Henriksson
Silja Suikkonen – Jemina Palola

Lääketieteen koulutusohjelma

Lauri Salaja – Iiris Särkilahti
Jacob Vikström – Arttu Lahtiharju

Psykologian kandiohjelma

Jyri Kallela – Alma Suutari
Kaisa Krabbe – Iiris Vanhala

Psykologian maisteriohjelma

Anna von Bagh – Eetu Vilminko
Jyri Kallela – Alma Suutari

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma (Translational Medicine)

Jonas Bouhlal – Joanna Jagdeo
Veera Verkasalo – Kia Kivisilta

 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Kumpikin varsinainen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Enna Märjenjärvi – Onni Nyman
Liisa Pihlaja – Ira Karanko

Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Sciences)

Leila Toivokoski – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour)

Pilvi Kemppinen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics)

Sebastiaan Van Kooten – Niko Hyppönen
Pia Peltonen – Varajäsen nimetään myöhemmin

Maataloustieteiden kandiohjelma

Tanja Heikkinen – Reetta Keisalmi
Jenna Jylhä – Veikka Kurtelius

Maataloustieteiden maisteriohjelma (Agricultural Sciences)

Andrei-Ionut Girz – Tiina-Maria Tasanen
Juho Komulainen – Pauliina Vuorio

Metsätieteiden kandiohjelma

Jenni Ihatsu – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Metsätieteiden maisteriohjelma

Saija Papunen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Rasmus Huotari – Reija Myllynen
Inkeri Vuori – Ilari Pirttilä

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Tua-Linda Hokkanen – Juho Heikkilä
Mauri De Meulder – Benjamin Lamberg

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma (Particle Physics and Astrophysical Sciences)

Jenni Häkkinen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Datatieteen maisteriohjelma (Data Science)

Sara Pyykölä – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Jenni Häkkinen – Jussi Kauhanen
Satumaaria Sukuvaara – Ronja Öhrnberg

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (Geology and Geophysics)

Jonna Hautamäki – Aliisa Laakkonen
Piritta Stark – Liisa Maunu

Geotieteiden kandiohjelma

Max Pettinen – Alfredo Nittolo
Meri Wiberg – Varajäsen nimetään myöhemmin

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (Atmospheric Sciences)

Juho Koskentausta – Varajäsen nimetään myöhemmin
Tuuli Lehmusjärvi – Janika Takala

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban Studies and Planning)

Kumpikin varsinainen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences)

Sini Santasalo – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Kemian kandiohjelma

Sini Santasalo – Varajäsen nimetään myöhemmin
Touko Uotila – Varajäsen nimetään myöhemmin

Life Science Informatics -maisteriohjelma

Bradley Koch – Diogo Dias
Sannimari Suhonen – Giulia Varvarà

Luonnontieteiden kandiohjelma (Bachelor’s Programme in Science)

Tytti Hämäläinen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Maantieteen kandiohjelma

Paula Allinen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Siiri Nyman – Varajäsen nimetään myöhemmin

Maantieteen maisteriohjelma (Geography)

Aino Aalto – Varajäsen nimetään myöhemmin
Emil Ehnström – Varajäsen nimetään myöhemmin

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Sara Pyykölä – Vili Järvinen
Anders Vuorijoki – Eeli Tamminen

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (Mathematics and Statistics)

Eetu Halme – Petri Laarne
Eeli Tamminen – Emilia Takanen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Lauri Hatakka – Varajäsen nimetään myöhemmin
Mikko Pellinen – Suvi Lintuvaara

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Annika Taina – Lauri Hatakka
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research)

Joel Hunnakko – Moses Irunokhai
Santeri Paajanen – Varajäsen nimetään myöhemmin

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods)

Ainhoa Hernandez Serrano – Varajäsen nimetään myöhemmin
Ronja Öhrnberg – Satumaaria Sukuvaara

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Markus Kaihola – Markus Holopainen
Esa Oksman – Harri Kähkönen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science)

Markus Holopainen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Harri Kähkönen – Varajäsen nimetään myöhemmin

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

 

Globaalia hallintoa koskevan oikeuden maisteriohjelma (Global Governance Law)

Katariina Flinck – Annette Rapo
Saara Palo – Oskari Ruohonen

Kansainvälisen liikejuridiikan maisteriohjelma (International Business Law)

Henri Kaarakainen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Saara Palo – Oskari Ruohonen

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Saara Palo – Saana Sydänmaanlakka
Ville Wallgren – Heidi Luoma

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma

Claes-Håkan Backström – Ville Wallgren
Saara Palo – Saana Sydänmaanlakka

 

Teologinen tiedekunta

 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

Maija Holopainen – Lauri Mäenalanen
Eelis Nurminen – Arttu Mäkinen

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Meri Leppänen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Laura Yöntilä – Varajäsen nimetään myöhemmin

 

Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies)

Vilma Ristikangas – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Filosofian maisteriohjelma

Kim Keskiivari – Varajäsen nimetään myöhemmin
Päivi Merjonen – Varajäsen nimetään myöhemmin

Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (Global Politics and Communication)

Ada Segerstam – Taru Saarinen
Nico Stockmann – Hanna Ojanen

Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma (Contemporary Societies)

Mariannette Maalouf – Varajäsen nimetään myöhemmin
Anni Rastas – Varajäsen nimetään myöhemmin

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Salla Kuva – Anna Koskela
Vera Lampila – Leo Valkama

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Otava Ojanperä – Varajäsen nimetään myöhemmin
Inka Mielikäinen – Varajäsen nimetään myöhemmin

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma

Juuso Kilpinen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Birgitta Tetri – Varajäsen nimetään myöhemmin

Sosiaalitieteiden kandiohjelma

Salli Ahtiainen-Helanne – Elena Tulyakova
Matias Kivipuro – Emilia Muuri

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Tuuli Malava – Lauri Kauppila
Sarmite Puukko – Julia Takala

Taloustieteen kandiohjelma

Tatu Jaatinen – Antti Ahtiainen
Anna Leskinen – Noora Pumpanen

Taloustieteen maisteriohjelma

Antti Jokiluoma – Pedro Gomes Santos
Venla Sainio – Mikko Vanhala

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Gloria Kärki – Sakari Pirkkalainen
Sini Tahvonen – Maisa Mattila

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Riina Nikulainen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Toinen varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään myöhemmin

Yhteiskuntatieteiden ruotsinkielisen maisteriohjelma (samhällsvetenskaper)

Katarina Heikkinen – Varajäsen nimetään myöhemmin
Zaida Sjölund – Varajäsen nimetään myöhemmin