20.11.2020

Onko koulutusohjelmasi opiskelijaedustuksessa vajausta? Hae mukaan johtoryhmään!

Kiinnostaako sinua, millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa! Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia kaudelle 1.1.2021–31.12.2022 eräiden koulutusohjelmien johtoryhmiin. Uutisen lopusta löydät luettelon koulutusohjelmista, joiden johtoryhmissä on vielä avoimia paikkoja.

MISTÄ ON KYSE?

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä.

MITÄ OPISKELIJAEDUSTAJALTA ODOTETAAN?

Koulutusohjelman johtoryhmän opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni päätöksenteossa. Vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa ja sinulla tulee olla perusteltu yhteys siihen koulutusohjelmaan, jonka johtoryhmään haet (esimerkiksi opinto-oikeus tai suunnitelma suorittaa opintoja kyseisessä ohjelmassa).

Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on halu oppia ja motivaatio toimia opiskelijaedustajana. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa beta.halloped.fi viimeistään 6.12.2020.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Jos sinulla ei ole tällä hetkellä opinto-oikeutta siinä ohjelmassa, jonka johtoryhmään haet, perustele hakemuksessa yhteytesi ohjelmaan. Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi:

  • motivaation ja sitoutumisen tehtävän hoitamiseen,
  • aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä, sekä
  • yhteyden koulutusohjelman opiskelijoihin, valmiuden viestiä heille johtoryhmän työskentelystä sekä valmiuden kartoittaa ja edustaa opiskelijoiden näkemyksiä koulutusohjelman kehittämisestä.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja koulutusohjelman johtoryhmässä toimimisesta ja hausta antaa

Jenna Sorjonen
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi

 

KOULUTUSOHJELMAT, JOIDEN JOHTORYHMISSÄ ON AVOIMIA PAIKKOJA:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 

Biologian kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology): 2 varajäsentä

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Biosciences): 1 varajäsen

Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience): 2 varajäsentä

 

Humanistinen tiedekunta

 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Filosofian kandiohjelma: 1 varajäsen

Historian kandiohjelma: 1 varajäsen

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma (Linguistic Diversity and Digital Humanities): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kielten maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma: 1 varajäsen

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters): 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma: 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma: 1 varajäsen

Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (Russian Studies): 1 varajäsen

 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma: 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics): 1 varajäsen

Metsätieteiden kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Metsätieteiden maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma (Particle Physics and Astrophysical Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Datatieteen maisteriohjelma (Data Science): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Geotieteiden kandiohjelma: 1 varajäsen

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (Atmospheric Sciences): 1 varajäsen

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban Studies and Planning): 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kemian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Luonnontieteiden kandiohjelma (Bachelor’s Programme in Science): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Maantieteen kandiohjelma: 2 varajäsentä

Maantieteen maisteriohjelma (Geography): 2 varajäsentä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma: 1 varajäsen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research): 1 varajäsen

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods): 1 varajäsen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science): 2 varajäsentä

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

 

Globaalia hallintoa koskevan oikeuden maisteriohjelma (Global Governance Law): 1 varajäsentä

Kansainvälisen liikejuridiikan maisteriohjelma (International Business Law): 2 varajäsentä

Oikeusnotaarin koulutusohjelma: 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma:1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

 

Teologinen tiedekunta

 

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

 

Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Filosofian maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma (Contemporary Societies): 2 varajäsentä

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Yhteiskuntatieteiden ruotsinkielisen maisteriohjelma (samhällsvetenskaper): 2 varajäsentä