20.11.2020

Är det brist på studentrepresentanter i ditt utbildningsprogram? Sök till ledningsgruppen!

Är du intresserad av vilken slags undervisning som ordnas i ditt utbildningsprogram? Nu har du chansen att påverka! Studentkåren vid Helsingfors universitet söker studentrepresentanter för mandatperioden 1.1.2021–31.12.2022 till ledningsgrupperna för vissa utbildningsprogram. I slutet av nyheten finns en lista av de ledningsgrupperna som ännu har lediga platser.

VAD GÄLLER DET?

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bland annat frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

I ledningsgruppen kan du påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Du kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen.

VAD FÖRVÄNTAS AV EN STUDENTREPRESENTANT?

Studentmedlemmarna i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen är studenternas röst i beslutsfattandet. Det finns bara två krav: du ska vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet och ha en motiverad koppling till det studieprogram din ansökan gäller (till exempel studierätt eller planer att avlägga studier inom  programmet i fråga).

Ingen särskild kompetens krävs utan viktigast är viljan att lära sig och motivationen för uppdraget som studentrepresentant. För att klara uppdraget räcker det bra med att  läsa mötesmaterialet noggrant  inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva mötet. Studentkåren utbildar också dem som valts till studentrepresentanter och erbjuder stöd och expertis för arbetet i universitetsförvaltningen.

HUR SÖKER JAG?

Ansökningarna ska lämnas in på adressen beta.halloped.fi senast den 6 december 2020.

Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och nuvarande huvudämne och/eller utbildningsprogram och studieinriktning ska tydligt framgå av ansökan. Om du för tillfället inte har studierätt för programmet vars ledningsgrupp du söker till, motivera din koppling till programmet i ansökan. Som meriter räknar studentkåren:

  • motivation och att den sökande förbinder sig att sköta uppdraget,
  • tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller något annat uppdrag som är kopplat till bevakningen av studenternas intressen, samt
  • koppling till studenterna i utbildningsprogrammet, beredvillighet att informera dem om ledningsgruppens arbete och beredskap att kartlägga och representera studenternas synpunkter om utvecklingen av utbildningsprogrammet.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vi antar att du är tillgänglig både som ordinarie medlem och ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika studieområdena i valet av studentrepresentanter.

Mer information om att verka i ledningsgruppen för utbildningsprogrammet och ansökningen ger:

Jenna Sorjonen
sakkunnig för utbildningspolitik
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi

 

UTBILDNINGSPROGRAM MED LEDIGA PLATSER I LEDNINGSRUPPEN:

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

 

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper:  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (Human Nutrition and Food Behaviour):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi (Agricultural, Environmental and Resource Economics):  1 suppleant

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion:  2 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (Food Sciences):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper:  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

 

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

 

Kandidatprogrammet i biologi:  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (Genetics and Molecular Biosciences):  1 suppleant

Magisterprogrammet i neurovetenskap (Neuroscience):  2 suppleanter

 

Humanistiska fakulteten

 

Kandidatprogrammet i filosofi:  1 suppleant

Kandidatprogrammet i historia: 1 suppleant

Kandidatprogrammet i konstforskning:  1 suppleant

Kandidatprogrammet i kulturforskning:  1 suppleant

Magisterprogrammet i genusvetenskap: 1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (Intercultural Encounters): 2 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i kulturarv: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap:  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier:  2 suppleanter

Magisterprogrammet i ryska studier (Russian Studies):  1 suppleant

Magisterprogrammet i språk:  1 ordinarie medlem och 1 suppleant

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (Linguistic Diversity in the Digital Age):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i översättning och tolkning:  2 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter

 

Juridiska fakulteten

 

Magisterprogrammet i den globala styrelsens rättliga frågor (Global Governance Law): 1 suppleant

Magisterprogrammet i internationell affärsjuridik (International Business Law):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i rättsvetenskap: 1 medlem och 2 suppleanter

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie: 2 medlemmar och 2 suppleanter

 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

 

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi:  1 suppleant

Kandidatprogrammet i geografi:  2 suppleanter

Kandidatprogrammet i geovetenskap:  1 suppleant

Kandidatprogrammet i kemi:  2 suppleanter

Kandidatprogrammet i naturvetenskaper (Bachelor’s Programme in Science):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi:  1 ordinarie medlem och 1 suppleant

Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (Atmospheric Sciences):  1 suppleant

Magisterprogrammet i data science:  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i datavetenskap (Computer Science):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper (Particle Physics and Astrophysical Sciences):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i geografi (Geography):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (Chemistry and Molecular Sciences):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i materialforskning (Materials Research):  1 suppleant

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (Theoretical and Calculational Methods):  1 suppleant

Magisterprogrammet i urbana studier och planering (Urban Studies and Planning):  2 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter

 

Statsvetenskapliga fakulteten

 

Magisterprogrammet i Europa- och Nordenstudier (European and Nordic Studies):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i filosofi:  2 suppleanter

Magisterprogrammet i moderna samhällen (Contemporary Societies):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation:  2 suppleanter

Magisterprogrammet för samhälle i förändring: 1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning:  2 suppleanter

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper:  2 suppleanter

 

Teologiska fakulteten

 

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning:  2 suppleanter