13.4.2022

Stipendiesystemet Students at Risk behövs i Finland

STÄLLNINGSTAGANDE

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) understöder förslaget att stipendiesystemet Students at Risk tas i bruk i Finland.

 

Vi har med bestörtning följt med kriget i Ukraina, som snart pågått i en månads tid. Som en följd av kriget står vi i Europa inför en flyktingkris av en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget.

Universiteten i Finland har försökt hjälpa dem som flytt undan kriget och kommit i Finland genom att erbjuda möjligheter till studier. Dessa åtgärder är mycket välkomna, men de är ändå enbart tillfälliga och gäller endast för den krissituation som nu är aktuell. Dagligen utsätts människor överallt i världen för lidande som förorsakas av olika slags kriser och konflikter. De humanitära kriser som pågår i till exempel Afghanistan, Vitryssland eller Palestina betonar ytterligare behovet av åtgärder.

Vi behöver bestående lösningar i Finland med vilka vi kan hjälpa unga och studerande, oberoende av nationalitet, som flyr undan krig och förföljelse. Finlands Studentkårers Förbund (FSF) har föreslagit att stipendiesystemet Students at Risk ska införas i Finland. Med hjälp av detta system kunde studerande, som lider nöd eller som till exempel råkat ut för politisk förföljelse, fortsätta sina studier i Finland. Det finns redan ett liknande system i Norge och i Finland fungerar också för tillfället nätverket Scholars at Risk vars mål är att hjälpa forskare.

Stipendiesystemet Students at Risk erbjuder en hållbar lösning för studerande som befinner sig i ett akut nödläge och ger oss, som universitetssamfund, en möjlighet att hjälpa dessa studerande.

 

Mera information

Tommi Ostrovskij
Styrelsens vice ordförande & ansvarig för internationella ärenden
050 325 8041
tommi.ostrovskij@hyy.fi

Mathilda Timmer
Utbildningspolitisk sakkunnig
050 477 4543
mathilda.timmer@hyy.fi