4.3.2024

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

STÄLLNINGSTAGANDE

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället.

Regeringen motiverar förslaget enbart med att man önskar förenhetliga praxis vid yrkeshögskolorna och universiteten och att högskolestuderandena ska behandlas likvärdigt. Likvärdighet främjas ändå inte av att situationen blir allt sämre. Yrkeshögskolorna började uppbära avgiften då tiderna var annorlunda och med andra motiveringar.

En sann likvärdighet kunde man tala om ifall man slopar avgiften också för studerandena vid yrkeshögskolorna. Man kan bara fråga sig varför Orpos regering inte har föreslagit detta?

Bilden av den eviga studeranden som bara är lat under hela studietiden stämmer inte. Nästan hälften av alla högskolestuderande arbetar vid sidan av studierna (Eurostudent VIII). Samtidigt lider var tredje högskolestuderande av utmaningar då det gäller den psykiska hälsan (KOTT 2021).

Det hänger inte bara på studeranden då det är fråga om att avlägga examen inom målsatt tid. Studerande behöver och anhåller om extra tid av många olika orsaker. Särskilt är de studerande som inledde sina studier under coronatiden i en utsatt position. Vi kan redan nu se betydande utmaningar för dessa studerande då det gäller studiernas fortskridande.

En avgift för att anhålla om extra tid gör att studerandena hellre lämnar sina nästan färdiga studier på hälft och i stället beger ut i arbetslivet utan att avlägga examen. Eftersom vi lider av en stor brist på kompetent arbetskraft, undrar vi om vi har råd att skapa nya hinder för studerande att avlägga examen?

Det har inte heller gjorts en utvärdering av effektiviteten av avgiften. Orpos regering sparkar i blindo bollarna i eget mål och ambitionen att höja finländarnas utbildningsnivå förblir en fjärran dröm.

Vi studentkårer vill nu säga: nu får det vara slut med att göra det svårare för studerandena att avlägga examen. Finlands regering kan stödja studerandena i deras strävan att avlägga examen genom att driva en förnuftig politik som stöder välbefinnandet och försörjningen. Detta sker inte genom denna reform.

En examen är en fördel både för studerandena och för hela samhället, oberoende om examen är avlagd inom målsatt tid eller på extra tid. Det är fel att bestraffa studerandena för det att de vill avlägga sin examen.

 

Undertecknat av

Fanni Mattsson

Styrelseordförande för Aalto-universitetets studentkår

 

Antti Kaijansinkko

Styrelseordförande för studentkåren vid Helsingfors universitet

 

Akseli Immonen

Styrelseordförande för studentkåren vid Jyväskylä universitet

 

Noora Hakulinen

Styrelseordförande för studentkåren vid Tammerfors universitet

 

Jonne Kunnas

Styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår