26.2.2024

Vi måste försvara människovärdets integritet i Gaza

STÄLLNINGSTAGANDE

HUS har i november 2023 publicerat ett ställningstagande i vilket studentkåren krävde att Finland bör arbeta för att främja en bestående fred och ett omedelbart eldupphör för att stoppa den humanitära krisen i Palestina som hela tiden blir allt djupare. Samtidigt har HUS efterlyst att blockaden av Gaza ska upphöra för att möjliggöra att de som bor i området får humanitär hjälp.

I februari 2024 pågår den svåra humanitära krisen i Palestina fortfarande och krisen har ytterligare förvärrats. FN:s internationella domstol behandlar för tillfället de israeliska krigshandlingarna och bedömer om dessa uppfyller rekvisitet för folkmord. Domstolen krävde att Israel vidtar åtgärder för att skydda de civila i Gaza, men antalet civila offer har trots det fortsatt att öka i en fruktansvärd omfattning.

Studentkårens påverkansarbete har sin utgångspunkt i universitetslagen. Enligt universitetslagen är universitetens uppgift bland annat att främja den fria forskningen och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Studentkårens uppgift är att delta i detta fostrande arbete.

Människovärdets integritet, ickevåld och mänskliga rättigheter hör till de grundvärderingar som HUS enligt lag ska följa då studentkåren i enlighet med sitt syfte arbetar för att främja mänsklighetens väl. Läget i Gaza har med tanke på dessa värderingar redan under en lång tid varit ohållbar. Man kan inte längre tala om civilisation eller fri forskning i någon form på området. Varje högskola som funnits på Gazaremsan har blivit förstörd och studenterna utsätts, liksom den övriga civilbefolkningen, hela tiden för våld.

HUS upprepar de krav som studentkåren lade fram i det tidigare publicerade ställningstagandet. För att kontrollera den eskalerade situationen kräver HUS att Finland avslutar vapenhandeln med Israel. Likaså bör import av varor, som i strid mot internationell lag, produceras i bosättningar som inrättats på palestinska områden.

HUS vädjar till Finlands regering att fortsätta finansieringen av den humanitära hjälpen till Palestina. HUS kräver dessutom ett aktivt arbete för att befria gisslan med fredliga medel. Vi måste försvara ett likvärdigt människovärde — även i Gaza.

 

Mer information

Antti Kaijansinkko

Styrelseordförande

antti.kaijansinkko@hyy.fi

050 475 1280