26.2.2024

Ihmisarvon loukkaamattomuutta Gazassa täytyy puolustaa

KANNANOTTO

HYY on marraskuussa 2023 julkaistussa kannanotossa vaatinut, että Suomen valtio edistää pysyvää rauhaa ja välitöntä tulitaukoa Palestiinan syvenevän inhimillisen kriisin pysäyttämiseksi. Samalla HYY on peräänkuuluttanut Gazan saarron päättämistä sekä humanitäärisen avun sallimista siellä asuville.

Helmikuussa 2024 Palestiinan vakavaa inhimillistä kriisiä ei ole vieläkään ratkaistu vaan se on syventynyt entisestään. Israelin sotatoimet ovat parhaillaan YK:n kansainvälisen tuomioistuimen arvioitavana siitä, täyttävätkö ne kansanmurhan tunnusmerkistön. Tuomioistuin vaati Israelilta toimia Gazan siviilien suojelemiseksi, mutta siviiliuhrien määrä on edelleen jatkanut hirvittävää kasvua.

Ylioppilaskunnan vaikuttamisen lähtökohdat pohjautuvat yliopistolakiin. Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on muun muassa edistää vapaata tutkimusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Ylioppilaskuntien tehtävä on puolestaan osallistua tähän kasvatustehtävään.

Ihmisarvon loukkaamattomuus, väkivallattomuus ja ihmisoikeudet kuuluvat perusarvoihin, joita HYYn on lakisääteisen tarkoituksensa puolesta edistettävä ihmiskunnan hyväksi. Tilanne on Gazassa näiden arvojen kannalta ollut jo pitkään täysin kestämätön. Minkäänlaisesta sivistyksestä tai vapaasta tieteestä ei voi enää alueella puhua. Jokainen Gazan kaistan korkeakouluista on tuhottu, ja opiskelijat muun siviiliväestön ohella ovat jatkuvan väkivallan kohteena.

HYY toistaa aiemmin julkaisemassaan kannanotossa esitetyt vaatimukset. Eskaloituneen tilanteen hillitsemiseksi, HYY vaatii, että Suomen valtio lopettaa asekaupat Israelin valtion kanssa. Samaten kansainvälisen oikeuden vastaisesti palestiinalaisalueille perustetuissa siirtokunnissa tuotettujen tavaroiden maahantuonti tulee kieltää.

HYY vetoaa Suomen hallitukseen Palestiinan humanitäärisen avun rahoituksen jatkamiseksi. HYY vaatii lisäksi aktiivista työtä panttivankien vapauttamiseksi rauhanomaisin keinoin.  Yhtäläistä ihmisarvoa on puolustettava — myös Gazassa.

 

Lisätietoja

Antti Kaijansinkko

Hallituksen puheenjohtaja

antti.kaijansinkko@hyy.fi

050 475 1280