4.11.2020

Skapa ett mer hållbart, jämlikt, högklassigt och välmående universitet! Studentrepresentanter sökes till flera påverkansplatser

Nu söker HUS studenter till påverkansplatser vid universitetet för att arbeta med hållbarhet och ansvar, jämlikheten, kvalitetsledning, Språkcentrums undervisning och UniSports motionstjänster. Läs mer och ansök senast torsdagen 19.11!

VAD GÄLLER DET?

Vi studenter har vår egen plats på universitetets påverkningsarenor från utbildningsprogrammens ledningsgrupper till universitetets högsta beslutande organ. På dessa platser för studentrepresentanterna fram studenternas åsikter på möten, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna. I samarbete med personalen utvecklas universitetet allt mer i den riktning som studenterna vill.

I de här uppdragen får du vara med och besluta om universitetets verksamhet, föra fram studenternas åsikt och samtidigt skapa nyttiga nätverk. Du kan även få studiepoäng för uppgiften.

VAD FÖRVÄNTAS AV EN STUDENTREPRESENTANT?

Studentrepresentanten  är studentens röst i universitetets beslutsfattande. Det finns bara ett tydligt krav: du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet. Speciella kunskaper krävs inte på förhand, men kunskaper i finska är till fördel. För att klara uppdraget räcker det bra med att noggrant läsa mötesmaterialet  inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva mötet. Studentkåren utbildar också dem som valts till studentrepresentanter och erbjuder stöd och expertis för påverkandet av universitetsbeslutsfattandet.

ANSÖKNING

Ansökningarna ska lämnas in på adressen www.beta.halloped.fi senast torsdagen 19.11!

Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram eller huvudämne ska tydligt framgå av ansökan. Som meriter ser studentkåren tidigare  erfarenhet som studentrepresentant, studieansvarig eller annan studentintressebevakning samt förmåga att kommunicera aktivt med studentkåren och övriga studenter under uppdraget.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vi antar att du är tillgänglig både som ordinarie medlem och ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika studieområdena i valet av studentrepresentanter.

BEKANTA DIG NOGRANNARE MED LEDIGA PÅVERKANSPLATSER!

Kommittén för hållbarhet och ansvar

Om hållbarhetsfrågor ligger nära ditt hjärta och ett mer ansvarsfullt universitet inspirerar dig, det här är din chans att styra hela universitetet i en hållbarare riktning! Kommittén för hållbarhet och ansvar leder beredningen och förverkligandet av riktlinjerna i universitetets program för hållbarhet och ansvar. Målet är att inkludera HU:s helhet för hållbarhet och ansvar tätare i universitetets verksamhet.

Jämställdhets- och likabehandlingskommitté

Universitetet vill vara en föregångare när det gäller att främja jämställdhet och likabehandling och att skapa en miljö som respekterar mångfald. Har du idéer om steg som skulle leda oss mot målet? På jämställdhets- och likabehandlingskommittén kan du påverka universitetssamfundet så att attityder, åsikter och strukturer som är positiva för jämställdhet och likabehandling stärks!

Styrgruppen för kvalitetsledning

Är du intresserad av kvaliteten i undervisningen eller universitetets ledningssystem? Universitetets arbete i kvalitetsledning syftar till att försäkra verksamhets kvalitet och kontinuerlig utveckling. Styrgruppen för kvalitetsledning är en fantastisk utsiktsplats bland kvalitetsfrågor vid universitetet och utvecklingen av en stor organisations kvalitetssystem.

Språkcentrets arbetsgrupp för undervisningsutveckling

Saknas det något från universitetets språkkursutbud? Är undervisningsmetoderna ren memorering? Om du törstar efter praktisk erfarenhet i utveckling av språkundervisning och vill förbättra studieutbudet för dig själv och dina medstuderande, så är den här gruppen din grej!

UniSports direktion

Vill du påverka UniSports motionstjänster och på samma gång skaffa dig erfarenhet på universitetsförvaltning och budgetars och genomförandeplaners värld? UniSports direktion är en utsiktsplats som passar dig om du har idéer om att utveckla motionstjänster och fritt motiverad sakkunskap i studentmotion.

 

Tilläggsinformation om uppgifterna och ansökningen ger:

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202