4.11.2020

Tule luomaan kestävämpää, yhdenvertaisempaa, laadukkaampaa ja hyvinvoivempaa yliopistoa! Etsimme opiskelijaedustajia vaikuttamisen paikoille

Etsimme nyt opiskelijoita yliopiston vaikuttamisen paikoille kestävyyden ja vastuullisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, yliopiston laadunhallinnan, Kielikeskuksen opetuksen ja Unisportin palveluiden kehittämisen parissa. Lue lisää ja hae mukaan torstaihin 19.11. mennessä!

MISTÄ ON KYSE?

Meillä opiskelijoilla on paikkamme yliopiston vaikuttamisen areenoilla koulutusohjelmien johtoryhmistä aina yliopiston korkeimpiin päättäviin elimiin. Näillä paikoilla opiskelijaedustajat tuovat opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin kokouksissa, edistävät ja puolustavat opiskelijoille tärkeitä asioita. Näin yhteistyössä henkilökunnan kanssa kehitetään yliopistoa yhä enemmän opiskelijoiden näköiseksi.

Näissä tehtävissä pääset mukaan päättämään yliopiston toiminnasta, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Tehtävän hoitamisesta voit myös saada opintopisteitä.

MITÄ OPISKELIJAEDUSTAJALTA ODOTETAAN?

Opiskelijaedustaja on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain yksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä, mutta suomen kielen taito on tehtävässä eduksi. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston päätöksenteossa vaikuttamiseen.

HAKEMINEN

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.beta.halloped.fi viimeistään torstaina 19.11.2020.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelma tai pääaine. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä valmiuden viestiä tehtävässä aktiivisesti ylioppilaskunnalle ja muille opiskelijoille.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

TUTUSTU TARKEMMIN AVOIMIIN VAIKUTTAMISEN PAIKKOIHIN!

Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta

Jos kestävyyskysymykset ovat lähellä sydäntäsi ja yliopiston vastuullisuus innostaa, tämä on tilaisuutesi ohjata koko yliopistoa kestävään suuntaan! Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta johtaa yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden ohjelman linjausten valmistelua ja toteutusta. Tavoitteena on tuoda HY:n kestävyyden ja vastuullisuuden kokonaisuus tiiviimmin osaksi yliopiston toimintaa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Onko sinulla ajatuksia askelista, jotka vievät tätä tavoitetta kohti? Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa pääset vaikuttamaan siihen, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa!

Laadunhallinnan ohjausryhmä

Kiinnostaako opetuksen laatu? Entä yliopiston johtamisjärjestelmä? Yliopiston laatutyö tähtää kaiken yliopiston toiminnan laadun varmistamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Laadunhallinnan ohjausryhmä on huikea näköalapaikka yliopiston laatukysymysten ja suuren organisaation laadunhallintajärjestelmän kehittämisen parissa.

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä

Puuttuuko yliopiston kielikurssitarjonnasta jotain olennaista? Ovatko opetusmenetelmät pelkkää ulkoa opettelua? Jos janoat kokemusta kielenopetuksen kehittämisestä käytännössä ja haluat parantaa opetustarjontaa itsellesi ja kanssaopiskelijoillesi, tämä työryhmä on sinua varten!

UniSportin johtokunta

Haluatko vaikuttaa UniSportin liikuntapalveluihin ja hankkia samalla kokemusta yliopistohallinnosta ja budjettien ja toimeenpanosuunnitelmien maailmasta? UniSportin johtokunta on näköalapaikka, joka sopii sinulle, jos sinulla on ajatuksia liikuntapalveluiden kehittämisestä ja vapaasti määriteltävää asiantuntemusta opiskelijaliikunnasta.

 

Lisätietoja tehtävistä ja hausta antaa:

Jenna Sorjonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija
jenna.sorjonen@hyy.fi
0503255202