26.6.2024

Den utbildningspolitiska sektorns våröversikt 2024 

BLOGG

HUS utbildningspolitiska sektor har haft en händelserik vår! I denna översikt berättar vi vilka alla frågor som Tommi (på bilden), som är styrelsemedlem med ansvar för den utbildningspolitiska sektorns ärenden, och våra sakkunniga Mathilda och Riku-Petteri har jobbat med.

Året började med buller och bång då sektorn fick i uppdrag att skriva flera olika yttranden och ställningstaganden till förslagen om lagändringar som Finlands regering la fram. Vi gav följande yttranden: Vi motsätter oss införandet av heltäckande läsårsavgifter, Ingen kvot för förstagångssökande i universitetens finansieringsmodell om universitetens finansieringsmodell och Vi motsätter oss införandet av en avgift på 50 euro för att ansöka om tilläggstid om höjningen av öppna universitetets avgifter. (Du hittar nuförtiden alla våra yttranden och ställningstaganden också på vår webbplats! Om du vill bekanta dig närmare också med de andra yttrandena och ställningstagandena som HUS har gjort kan du läsa dem här.)

I samband med ansökan om tilläggstid föreslogs även en ny extra avgift för studerandena. Vi publicerade ett ställningstagande i denna fråga tillsammans med de övriga studentkårerna: Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studenterna. 

Studentrepresentantärenden

Förutom att skriva yttranden och ställningstaganden är de utbildningspolitiskt sakkunniga upptagna med valen av studentrepresentanter till universitetets förvaltningsorgan och att utbilda studentrepresentanterna samt med att jobba med en övergripande utveckling av studentrepresentantverksamheten. Vi ordnade en kompletterande ansökningsomgång till de lediga platserna i februari och maj. Vi sökte också studentrepresentanter till universitetets fristående institutioner.  

Vi höll de första träffarna för halloped- och studienätverken och verksamheten, som har börjat bra, fortsätter på hösten. Vårt mål är att bygga fungerande samarbetsnätverk för studentrepresentanterna och aktörerna inom studiefrågor i hela universitetet för att göra påverkansarbetet smidigare.  

Vi har också jobbat hårt med att bereda utlysningarna av studentrepresentantplatserna inför hösten. På hösten väljs nämligen nya studentrepresentanter för perioden 2025–2026 i utbildningsprogrammens ledningsgrupper. Det finns cirka 400 lediga platser. Ansökningstiden är 16.9–14.10. 2024.

Det lönar sig alltså att vara på alerten och färdig att söka en plats! Som studentrepresentant i ledningsgruppen har du möjlighet att på ett mycket konkret sätt påverka i frågor som gäller studenterna. De nya undervisningsplanerna bereds under kommande period. Utvecklingen av verksamheten inom utbildningsprogrammen startar också utifrån resultaten av den nyss avslutade utvärderingsprocessen i samband med granskningen av utbildningsprogrammen. Inkommande höst är med andra ord ett utmärkt tillfälle att komma med och inverka på hur ditt eget utbildningsprogram ser ut under kommande år! 

Möten

Under våren träffade vi aktivt olika aktörer vid universitetet. Vi deltog regelbundet i diskussionerna i universitetets olika organ, som till exempel i utbildningsrådet, arbetsgruppen för kandidatavhandlingar och i projektet Aleksandria förnyas.

Vi träffade flera gånger utvecklingsdirektör Anu Haapala som på våren inledde sitt arbete vid universitetets sektor för undervisnings- och studentservice. Teman i diskussionerna var bland annat förberedelser inför ramförhandlingarna, studenternas boende och försörjning som en del av studenternas välbefinnande samt utveckling av utrymmena och servicen i Aleksandria. 

H-talks-tillställningen ordnas två gånger per år och på våren hade vi möjlighet att diskutera med olika personer inom universitetet om universitetets och studentkårens roll som samhällsdebattörer.  

Andra händelser

Vi påbörjade också fakultetsrundorma under vilka vi träffar dem som är ansvariga för studieärenden i fakulteternas studentföreningar. Vi utbildade föreningarnas studieaktiva och studentrepresentanterna bland annat på Trimningsdagen och vid övriga tillfällen.  

Vi ordnar igen flera utbildningar på hösten! Om du är intresserad av att delta ska du noggrant följa med din e-post, föreningsbulletinerna och kommunikationskanalerna inom våra nätverk! 

Det har verkligen varit full fart hela tiden! Fastän tempot nu lugnar ner sig då vi snart tar sommarpaus planerar vi redan ivrigt inför nästa höst! Vi ses med andra ord senast då hösten kör igång igen!  

 

Med vårhälsningar, 

Tommi Mäki
Styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik

Riku-Petteri Kyllönen
Högskolepolitiskt sakkunnig (studentrepresentanter)

Mathilda Timmer 
Högskolepolitiskt sakkunnig (undervisning)

Läs mer om utbildningspolitik