19.6.2023

Bostadsbidragets nedskärningar tuktar i synnerhet studerande i huvudstadsregionen

Studentkåren vid Helsingfors universitet fördömer nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget som Orpos regering har planerat. Planerna i regeringsprogrammet innebär en nedskärning på upp till 363 miljoner euro i bostadsbidraget.

Nedskärningarna planeras att genomföras bland annat genom att sänka nivån på boendeutgifterna som ska beaktas, höja bassjälvrisken, slopa förvärvsinkomstavdraget och slå samman kommunklasser. Nedskärningen kommer att rikta sig särskilt till studerande i huvudstadsregionen, som redan nu betalar mycket för sitt boende. Det är brist på bostäder till rimligt pris.

“De maximala utgifterna som godkänns i det allmänna bostadsbidraget har redan i flera år varit lägre än de faktiska boendekostnaderna. Studerandes alternativ är att antingen jobba mera eller att ta mer studielån för att kompensera för sänkta bostadsbidrag. Arbete på nuvarande räntenivå är ett säkrare alternativ, men att arbeta saktar ner studietakten”, påminner styrelsemedlem Linnéa Partanen.

I stället för det allmänna bostadsbidraget kommer regeringen att utreda – ett alternativ som gynnar samboende och är ekonomiskt lockande – för att stödja studerandes boende. Det är ännu oklart om detta skulle innebära att de studerande återförs till studiestödets bostadstillägg eller någon ny förmån.

“Studenternas boende ska stödjas på samma sätt som för andra grupper. Det bästa sättet att förverkliga detta är genom att studeranden omfattas av det allmänna bostadsbidraget. I byggandet av studentbostäder har man satsat på ettor på grund av den stora efterfrågan. nedskärningar i bostadsbidraget leder magiskt inte till att man återvänder till delade lägenheter”, konstaterar styrelseordförande Nea Hakala.

Den knappa utkomsten ökar den psykiska belastningen och risken att insjukna i psykiska problem. Studenternas resurser är knappa och var tredje högskolestuderande har utmaningar med psykiska hälsan. I stället för nedskärningar bör den nya regeringen se till att det allmänna bostadsbidraget bättre motsvarar boendeutgifternas nivå.

Att skära ner på studenternas utkomst är kortsiktig politik. Endast genom att trygga studenternas utkomst kan vi trygga Finlands framtid.

 

Mer info:

Nea Hakala
Ordförande
nea.hakala@hyy.fi
050 344 3730

 

Linnéa Partanen
Styrelse medlem ansvarig för försörjning
linnea.partanen@hyy.fi
050 595 0327