Riksdagsvalet 2023

Studielivets byggklossar

I riksdagsvalet avgörs vem som under nästa valperiod fattar beslut i frågor som gäller studerande och utbildning. På den här sidan hittar du all viktig information om valet och om HUS valtillställningar.

HUS valtillställningar

  • Studenternas gemensamma start för att tillsammans gå till förhandsröstningen 22.3.

   Kom med då huvudstadsregionens studenter tillsammans går och förhandsröstar på den första förhandsröstningsdagen 22.3.2023. Vårt mål är att bilda en lång och synlig kö av halarklädda studenter som går och röstar. Vi ska tillsammans visa att vi har makt och att vi är intresserade av att påverka!

   Vi samlas i parken vid Lilla parlamentet (Arkadiagatan 3) kl. 11-12. Vi delar ut halarmärken till dem som röstar.

   Kom ihåg att ge röstningsro till alla som är på förhandsröstningsstället. Man får inte göra reklam för något parti, någon kandidat eller kampanj i närheten av eller på själva röstningsstället.

    

   Närmare information om evenemanget:

   https://facebook.com/events/s/haalarikansa-aanestaa-rosta-i-/226533389759221/

  • HUS valpanel i Tankehörnan 22.3 kl. 17-19

   Vi ordnar en valpanel för partierna i Tankehörnan på den första förhandsröstningsdagen. I panelen får partierna berätta om sina åsikter i frågor som gäller studerande. Vem förbinder sig att förbättra studenternas ekonomiska situation? För vem är utbildningens finansiering den viktigaste frågan? I slutet av paneldebatten finns det tid för frågor från publiken. Kom alltså med och ställ knepiga frågor till kandidaterna! Du kan också plocka med dig ett halarmärke från tillställningen.

    

   Paneldeltagare:

   Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP)

   Fatim Diarra (Gröna)

   Marleena Isomaa (Sannf)

   Konstantin Kouzmitchev (Saml)

   Sonja Lautamatti (Centern)

   Anna Lemström (VF)

   Jukka Palokangas (KD)

   Nasima Razmyar (SDP)

    

   Kom med och gör studenternas röst hörd!

    

   Länken till stream: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?eventId=227888901

    

   Evenemanget hålls på finska och vi erbjuder tolkning till engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda tolkning till svenska.

  • HUS valtält på campusområdena

   Som en del av vår valkampanj tältar vi på campusområdena! Kom och träffa riksdagsvalkandidaterna och spela spelet Studentens rulett. Du kan också lämna ett svar på frågan: varför röstar du. Vi har som mål att under vår kampanj samla in 100 orsaker varför det lönar sig för en studerande att rösta. Vi spelar spelet Studentens rulett i tälten kl. 12 och 14. I tältet har du också en möjlighet att höra om våra mål för valet och ta reda på hur mycket våra styrelsemedlemmar känner till om valet Vi bjuder på kaffe och du får också HUS fantastiska halarmärke från valet!

      • 7.3 kl. 10-15 i Vik (Viksbågen 11)
      • 14.3 kl. 10-15 i Gumtäkt (A.I Virtanens plats)
      • 22.3 kl. 10-15 i centrum (utanför Porthania, Universitetsgatan 3)
  • Närmare information

   Du kan kontakta vår riksdagsvalkoordinator Tekla Kosonen om du har frågor om valet.

   tekla.kosonen@hyy.fi

   050 477 5561

HUS mål för valet

Blog posts and news

Samarbetskampanjer