23.3.2023

Oro över den personliga ekonomin tär på studentens krafter

BLOGG

Samhället har lämnat studenterna att klara sig utan tillräckligt mycket stöd. Studenternas välmående och ork försämras då de måste bekymra sig över om pengarna den här månaden räcker till hyra, mat och biljetter för kollektivtrafiken. Vi måste garantera en tillräcklig försörjning för studenterna. Därför kräver vi att studiepenningen höjs med 100 euro. Det måste vara möjligt för en studerande att studera på heltid med hjälp av studiepenning och bostadsbidrag. 

 

Studenterna finansierar sina studier i huvudsak med hjälp av studiestöd och allmänt bostadsbidrag. Studiestödet består av studiepenningen som uppgår till ca 268 euro och studielånet på 650 euro. Man klarar sig inte enbart på studiepenningen, vilket betyder att det ofta är nödvändigt att lyfta lån. Nedskärningarna av studiepenningen, som Sipiläs regering genomförde, har lett till att studenternas lånebörda har ökat märkbart. Beloppet av utestående studielån har fördubblats på fem år. Antalet personer som lyfter studielån har till och med sexdubblats under de senaste tre åren efter att nedskärningarna av studiestödet gjordes. I januari 2023 lyftes studielån för 335 miljoner euro.

Ingen annan befolkningsgrupp är tvungen att lyfta motsvarande slags lån för att kunna täcka de grundläggande levnadskostnaderna. Studenterna har inte ens alltid rätt till grundläggande utkomststöd, som är den stödform som man i sista hand kan få hjälp från, om man inte har några andra inkomster. Också i det här fallet förväntas det ändå att studenten lyfter studielån till fullt belopp då man bedömer om studenten har rätt till grundläggande utkomststöd. De personer som får grundläggande utkomststöd är vanligen de som har det ekonomiskt allra svårast, men oftast är studerande ändå inte berättigade till den här formen av social trygghet.

En studerande har ofta inte en möjlighet att välja mellan att lyfta lån eller att arbeta, utan studeranden är tvungen att lyfta lån till fullt belopp samtidigt som hen jobbar. Det tär oerhört på studenternas krafter att pussla ihop både studier och arbete. Studenterna har inte tillräckligt med tid för att vila och måste avstå från sömn, motion och andra hälsosamma levnadsvanor. Det finns studenter i många olika slags livssituationer och vi kan tyvärr inte alla klara av att prestera som övermänniskor. Särskilt utmanande är det för studenter vars funktionsförmåga begränsas av utmaningar i den psykiska hälsan, inlärnings- och koncentrationssvårigheter, sjukdomar eller någon funktionsnedsättning.

Studiestödet måste höjas med minst 100 euro under nästa valperiod. Det här gör det möjligt för en studerande att koncentrera sig på att studera på heltid och att studierna framskrider smidigt. Framförallt förbättras studenternas välmående då deras försörjning är tryggad. Till och med var tredje studerande lider av utmaningar med den psykiska hälsan. En höjning av studiepenningen minskar på studenternas oro för hur de ska finansiera sina studier och stöder studenternas ork.

Finland strävar efter att höja kunskapsnivån så att 50 % av en åldersklass har en högskoleutbildning. Det här lyckas inte om det inte är möjligt för ungdomar som kommer från olika slags bakgrund att studera vid en högskola. En höjning av studiepenningen stöder också detta mål och gör högskolestudierna mera tillgängliga.

Nästa regering måste nu välja: ska studenternas situation ytterligare försämras eller ska den förbättras? Då du röstar lönar det sig att fundera på vilka som är de viktigaste byggklossarna då vi bygger Finlands framtid.

 

Linnéa Partanen

Styrelsemedlem med ansvar för försörjning