23.3.2023

Opiskelijan riittämätön toimeentulo syö voimavarat

BLOGI

Opiskelijat on jätetty pärjäämään ilman riittävää tukea yhteiskunnalta. Huoli siitä, riittävätkö rahat tässä kuussa vuokraan, ruokaan ja joukkoliikennelippuun, heikentää jaksamista. Opiskelijoiden toimeentulo on turvattava. Siksi vaadimme vähintään 100 euron korotusta opintorahaan. Opiskelijan tulisi pystyä opiskelemaan täysipäiväisesti opintorahan ja asumistuen turvin. 

 

Opiskelijat rahoittavat opintonsa pääasiallisesti opintotuella ja yleisellä asumistuella. Opintotuki koostuu noin 268 euron opintorahasta ja 650 euron opintolainasta. Pelkällä opintorahalla ei pärjää, joten lainan ottaminen on usein välttämätöntä.

Sipilän hallituksen tekemä leikkaus opintorahaan on lisännyt opiskelijoiden lainataakkaa huomattavasti. Opintolainakanta on kaksinkertaistunut viiden vuoden aikana. Opintolainavelallisten määrä on jopa kuusinkertaistunut vain kolmen vuoden aikana opintotukileikkausten jälkeen. Tammikuussa 2023 opintolainaa nostettiin 335 miljoonan euron edestä.

Tällaista lainanottovelvollisuutta peruselinkustannusten kattamiseen ei vaadita miltään muulta kansanryhmältä. Opiskelijat eivät aina edes ole oikeutettuja perustoimeentulotukeen, joka on viimesijainen etuus, kun muita tuloja ei ole. Tällöinkin opiskelijoilta odotetaan opintolainan täyttä nostamista oikeutta perustoimeentulotukeen arvioitaessa. Perustoimeentulotuen varassa elävät usein ovat taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleva ihmisryhmä, mutta useimmiten opiskelijat eivät ole oikeutettuja edes viimesijaiseen sosiaaliturvan muotoon.

Usein opiskelijalla ei ole mahdollisuutta valita lainan tai työnteon välillä, vaan laina on nostettava täysimääräisesti, ja silti käytävä töissä. Opiskelun ja työnteon yhteensovittaminen kuluttaa opiskelijan voimavaroja kohtuuttomasti. Levolle ei jää aikaa. Unesta, liikunnasta ja muista terveellisistä elämäntavoista joudutaan tinkimään.

Opiskelijoita on monenlaisissa elämäntilanteissa ja kaikki meistä ei valitettavasti pääse yli-ihmisen suoritusasteelle. Erityisesti haasteita on opiskelijoilla, joiden toimintakykyä rajoittavat mielenterveyden haasteet, sairaus, vamma, oppimis- tai keskittymisvaikeudet.

Opintorahaan tarvitaan vähintään 100 euron korotus tulevalla vaalikaudella. Tämä mahdollistaa keskittymisen täysipäiväiseen opiskeluun ja sujuvoittaa opintojen suorittamista. Ennen kaikkea turvattu toimeentulo parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Jopa joka kolmas opiskelijoista kärsii mielenterveyden haasteista. Opintorahan tason nosto vähentäisi huolta opintojen rahoittamisesta ja tukee opiskelijoiden jaksamista.

Suomen tavoitteena on nostaa osaamistasoa siten, että 50 % ikäluokasta on korkeakoulutettuja. Tämä ei tule onnistumaan, ellei yhä moninaisemmista taustoista tulevilla nuorilla ole yhdenvertaista mahdollisuutta hakeutua korkeakouluun. Opintorahan tason nosto tukee myös tätä tavoitetta ja tekee korkeakouluopiskelusta entistä saavutettavampaa.

Tulevalla hallituksella on edessään valinnan paikka: heikennetäänkö opiskelijoiden tilannetta entisestään vai parannetaanko sitä? Kun äänestät, pohdi millaisilla peruspalikoilla haluat Suomen tulevaisuutta rakennettavan.

 

Linnéa Partanen

Toimeentulosta vastaava hallituksen jäsen