6.3.2023

Riksdagsvalet närmar sig! Vad betyder det här för en studerande?

BLOGG

Förhandsröstning i riksdagsvalet 22.-28.3 och valdag 2.4. Här hittar du information om närmaste plats där du kan förhandsrösta.

 

Alla finska medborgare, som har fyllt 18 år senast på valdagen 2.4.2023, har rätt att välja den kandidat eller det parti man vill rösta på och på detta sätt inverka på den politik som bedrivs i Finland. Dessutom kan alla, oberoende om man har rösträtt eller inte, försöka påverka kandidaterna, lyfta fram frågor som man anser vara viktiga och också offentligt visa sitt stöd för tankar, kandidater eller partier som man tycker att är bra.

 

Hur hittar jag en kandidat som jag kan rösta på eller visa mitt stöd för?

Du kan med förvånansvärt lite besvär fatta ett välgrundat beslut om vem du ska rösta på. Olika medier och föreningar har samlat ihop svar från kandidaterna och skapat kandidattest som hjälper dig, som väljare, att få en uppfattning om kandidaternas åsikter bland annat då det gäller nedskärningar i utbildningen, arbetsrelaterad utflyttning från landet eller vad könslig mångfald innebär. Det publiceras hela tiden flera kandidattest då valet närmar sig. För tillfället kan man redan använda bland annat Yles och Helsingin Sanomats (på finska) kandidattest.

Frågorna i kandidattestet gäller också ofta sådant som det kan vara svårt att ta ställning till och man får inte heller alltid svar på alla frågor. Därför lönar det sig att bekanta sig med motiveringarna till svaren i kandidattesterna och att också bekanta sig lite närmare med de kandidater som kandidattesterna rekommenderar.

Jag är till exempel intresserad av kandidaternas åsikter bland annat i fråga om en höjning av studiepenningen, tilläggsfinansiering till utbildningen och läsårsavgifter för internationella studerande. I Finland är det ganska lätt att kontakta kandidaterna eller att gå och lyssna på valpaneler (HUS ordnar en egen panel på onsdag 22.3 kl. 17-19 i Tankehörnan!) och att få svar på sådana frågor som varken kandidaterna eller kandidattesterna har tagit upp. Du kan också träffa kandidaterna ute på stan på olika tillställningar då de delar ut valmaterial, till exempel i HUS valtält i Vik 7.3, i Gumtäkt 14.3 och utanför Porthania 22.3.

I Finland går rösterna i första hand alltid till ett parti , så det lönar sig att först kolla vilket parti eller vilka partier som tänker i samma banor som du själv och efter det välja kandidat.

Om du har ont om tid och motivation kan du välja ett parti som du i alla fall åtminstone inte vill rösta på och istället välja en kandidat från något annat parti, till exempel utgående från att kandidaten är en studerande.

 

Vad ska jag göra då jag valt en kandidat och borde gå och rösta?

Du kan göra röstningen till en rolig grej och gå och rösta tillsammans med en kompis! Högskolestuderandena i huvudstadsregionen ordnar dessutom ett gemensamt röstningsjippo på förhandsröstningens första dag, dvs. 22.3 med början kl. 11. Alla är välkomna med! HUS föreningar ordnar också egna tillställningar då man går tillsammans och röstar, så det lönar sig att kolla infon som kommer från föreningarna eller att ta kontakt med den förening som du skulle vilja gå och rösta tillsammans med.

Man kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst medan förhandsröstningen pågår i Finland 22.3.–28.3 och utomlands 22.3.–25.3. På de officiella valsidorna hittar du information om vilket förhandsröstningsställe som är närmast ditt campus och när det är öppet. På valdagen 2.4 kan du rösta enbart på ditt eget röstningsställe. Du hittar information om ditt röstningsställe på det meddelande om rösträtt som du fått per post eller i ett suomi.fi-meddelande. Då valet närmar sig kan du också kolla informationen på tjänsten som informerar om röstningsställena: https://aanestyspaikat.fi/ eller fråga råd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Mera information om valet?

Du hittar information om HUS valteman här (linkki)

Detaljerade anvisningar om att rösta på förhand och på valdagen, inklusive information om var som händer på röstningsstället.

Du får mera information om HUS mål för riksdagsvalet, olika evenemang och annan verksamhet antingen av mig, av vår riksdagsvalkoordinator eller av vår styrelsemedlem som ansvarar för valet.

 

Nea Hakala
Styrelseordförande
nea.hakala@hyy.fi
050 344 3730

 

Tekla Kosonen

Riksdagsvalskoordinator

tekla.kosonen@hyy.fi

050 477 5561

 

Linnéa Partanen

Styrelsemedlem med ansvar för valet

linnea.partanen@hyy.fi

050 595 0327