• Opintorahaa on korotettava vähintään 100 eurolla kuukaudessa

   Opintoraha on jäänyt 90-luvun tasolle. Opintorahalla on mahdotonta rahoittaa opiskelijan peruselinkustannukset. Kasvanut ruuan ja sähkön hinta sekä korkotason nopea kasvu ajavat opiskelijat yhä ahtaammalle taloudellisesti. Opiskelijat ovat ainoa väestöryhmä, joka pakotetaan ottamaan lainaa ruoan, sähkölaskun, vuokran ja joukkoliikennelipun maksamista varten.

   Vuoden 2017 leikkaukset opintotukeen ovat johtaneet opintolainakannan kaksinkertaistumiseen viimeisen viiden vuoden aikana. Moni opiskelija rahoittaa opintonsa myös työnteolla, joka hidastaa opintojen suorittamista. Yhtäaikainen työskentely ja opiskelu jättää hyvin vähän aikaa palautumiselle ja kasvattaa uupumisriskiä. Riittävä ja ennakoitava toimeentulo edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja ylläpitää opiskelukykyä.

   Opiskelijoiden toimeentuloa on kehitettävä mahdollistamaan täysipäiväinen opiskelu koko opintojen ajaksi. Opintolainan nostamisen tai työnteon tulee olla vapaaehtoinen valinta, ei pakko toimeentulon turvaamiseksi.

  • Koulutuksen rahoitus on turvattava

   Nykypäivän haasteiden ratkaisujen avaimet ovat tutkimuksessa, tieteessä ja koulutuksessa. Jotta yliopistot voivat saavuttaa niille asetetut odotukset, tavoitteet ja velvoitteet, on yliopistojen toiminta turvattava riittävällä rahoituksella.

   Yliopistojen perusrahoituksen määrä on nostettava pohjoismaiselle tasolle ja yliopistojen välinen kilpailuasetelma rahoituksesta tulee purkaa. Yliopistojen rahoituksessa on huomioitava tutkintojen ja opetuksen laatu nykyistä paremmin, sekä poistettava valmistuneiden tutkintojen rahoitusindikaattori. Yliopistojen aloituspaikkojen lisäykset on rahoitettava täysimääräisesti. Aloituspaikkoja on kohdennettava Uudellemaalle, jossa aloituspaikkojen määrä ei vastaa hakijapaineeseen.

   Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä tulee tukea yliopiston toimesta. Opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluihin tulee ohjata enemmän resursseja. Rahoituksen avulla vakiinnutetaan opiskelijoiden ohjaus-, tuki- ja hyvinvointihankkeet pysyviksi sekä varmistetaan riittävä opetushenkilökunnan määrä. Laadukkaassa opetuksessa opettajilla on aikaa myös opiskelijoille.

   Näiden toimenpiteiden toteuttaminen vaatii taloudellista sitoutumista. Koulutukseen ja tieteeseen panostamisesta on puhuttu paljon, mutta sen sijaan olemme nähneet vain leikkausvuosia toisensa perään. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin ja sijoittaa yhteiseen tulevaisuuteemme.

  • HYYn vaaliohjelma

   HYYn vaaliohjelmasta löydät laajemmin tavoitteita, joita ajamme näissä eduskuntavaaleissa.

   HYY eduskuntavaaliohjelma 2023
   Asiakirja

 • Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 22.-28.3. ja vaalipäivä 2.4.

  Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä 2.4.2023 on oikeus äänestää ehdokasta ja puoluetta jota haluaa ja sitä kautta vaikuttaa siihen millaista politiikkaa Suomessa tehdään. Lisäksi riippumatta äänioikeudesta kaikki halukkaat voivat pyrkiä vaikuttamaan ehdokkaisiin, nostaa esille tärkeäksi katsomiaan aiheita ja vaikkapa tukea näkyvästi hyväksi katsomiaan ajatuksia, ehdokkaita tai puolueita.

  Tässä vielä seikkaperäiset ohjeet äänestämiseen ennakkoon ja vaalipäivänä, mukaan lukien ohjeet siitä mitä äänestyspaikalla tapahtuu.

 • Katso lähin ennakkoäänestyspiste tai oma vaalipäivän äänestyspaikkasi täältä.

 • Opiskelijaliikkeen yhteinen vaalikampanja

  Jokaiselle korkeakouluopiskelijalle on turvattava mahdollisuus opiskella toimeentulon epävarmuuden tai niukkuuden estämättä. Sijoitus opiskelijoiden pärjäämiseen on sijoitus tulevaisuuteen.

  Moni opiskelija elää köyhyysrajan alla, vaikka he nostavat täyden opintolainan tai käyvät opintojen ohella töissä. Vuoden 2017 jälkeen opintolainakanta on kaksinkertaistunut ja opintotuen ostovoima heikentynyt noin 100 eurolla. Armottomasti nousevat elinkustannukset ja julmasti kasvavat korot syövät tälläkin hetkellä opiskelijoiden toimeentuloa.

  Tämä ei ole kestävää. Riittävä toimeentulo on välttämätöntä tulevaisuuden osaajien pärjäämiselle, työssä jaksamiselle ja mielen hyvinvoinnille. Opiskelijoiden toimeentuloa täytyy vahvistaa. Se on koko maan ja tulevaisuuden etu.

  Opintorahaan tarvitaan 100 euron korotus. Nostetaan opiskelijat pois köyhyysrajalta!

  Lisätietoja: https://www.instagram.com/poiskoyhyysrajalta/

 • Helsingin yliopiston vaalikampanja

  Me Helsingin yliopistossa ajattelemme, että tehtävämme on ratkaista globaaleja ongelmia ja luoda edellytyksiä paremmalle tulevaisuudelle. Jotta voimme rakentaa parempaa maailmaa, tarvitsemme koulutusmahdollisuuksia nuorille, kunnianhimoista tiedepolitiikkaa sekä pitkäjänteistä rahoitusta. Siksi tiede.

  Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/fi/innovaatiot-ja-yhteistyo/vaikuttajille-ja-paattajille/siksi-tiede