Guide

Studentens rättsskydd i studierna

Det är till allas fördel vid universitetet att du har möjlighet att avlägga dina studier smidigt, från gulnäbbsveckans introduktion fram till examen. För att garantera detta har universitetet gemensamma spelregler som fastställer skyldigheter för såväl studenten som lärare och övrig personal.

Som studerande har du både rättigheter och skyldigheter i dina studier. Det lönar sig alltså att bekanta sig med de gemensamma spelreglerna redan i början av studierna och se till att du själv följer dem – till exempel anmäler dig till tentamina i tid, deltar i undervisningen, lämnar in dina studieprestationer i tid och agerar ärligt. Du har rätt att lita på den information som universitetet ger ut, avlägga studier och bli likvärdigt bemött med andra studenter.

Vi stöder dig i problemsituationer under studierna och hjälper dig att orientera dig i universitetets regeldjungel!

Vad ska du göra om du stöter på problem i dina studier?

  • Ta det lugnt

   Även svåra situationer brukar lösa sig, och på grund av studierna ska man inte mista sin nattsömn. Att studierna löper smidigt är allas gemensamma mål vid universitetet och oftast hittar man en lösning när man förhandlar konstruktivt. Kom även ihåg att HUS sakkunniga stöder dig vid behov.

  • Bekanta dig med HUS rättskyddsguide

   Det lönar sig att bekanta sig med befintliga anvisningar när man börjar lösa problemet. Du hittar kanske snabbt en lösning på ditt problem i HUS rättskyddsguide. Vi har samlat universitetets nyttiga anvisningar till dig.

  • Tveka inte att ta kontakt!

   Om du inte hittar en lösning på ditt problem i rättskyddsguiden eller i Instruktioner för studerande står HUS sakkunniga till ditt förfogande.

  • Behöver du rättshjälp i andra än studierelaterade ärenden?

   HUS medlemmar är berättigade till gratis rättshjälp som erbjuds av Pykälä ry:s rättshjälpsutskott. Codex r.f. ger rådgivning i rättsskyddsärenden på svenska.

HUS rättsskyddsguide

Du hittar hjälp även här