6.10.2022

Vi kräver ett räntetak för studielånen

STÄLLNINGSTAGANDE

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) understöder förslaget om att införa ett räntetak för studielånen. Studerandena måste skyddas från att räntorna stiger orimligt mycket.

”Studenternas skuldsättning har ökat snabbt sedan studiestödsreformen trädde i kraft år 2017, då tyngdpunkten i studiestödet i högre grad lades på studielånet. På grund av detta har allt flera studerande stora studielån, som de i första hand använder för sina vardagliga utgifter såsom att betala hyra och köpa mat. Enligt undersökningen Eurostudent VII lyfter 69 % av studenterna studielån, eftersom studiepenningen och det allmänna bostadsstödet inte räcker till”, säger HUS styrelseordförande Aleksi Tujunen.

Under studiernas gång kapitaliseras räntorna vilket betyder att de läggs till studielånet. Den vanligaste räntan som används för studielånen är 12 månaders euribor, som under en lång tid var under noll. Under hösten har referensräntan redan stigit till mer än 2,5 procent. Om en student avlägger både lägre och högre högskoleexamen och lyfter studielån för alla studiemånader, innebär en ränta på 2,5 % att studenten måste betala nästan 3000 euro mera än tidigare.

”Högskolestuderandena är mera stressade än någonsin och oron för ekonomin är en av de största orsakerna till denna stress. Enligt resultat från högskolestuderandenas hälsokartläggning har var tredje högskolestuderande problem med den mentala hälsan och 13 % av studenterna upplever att deras ekonomi är knapp och osäker. En stor lånebörda stöder inte studenternas välmående varken under eller efter studierna”, påpekar HUS styrelsemedlem Jenny Kasongo.

Undervisnings- och kulturministeriet bör så fort som möjligt utreda hur man kunde införa ett räntetak eller annat motsvarande ränteskydd. Det nuvarande studiestödssystemet tvingar studenterna att skuldsätta sig och därför måste också samhället hjälpa studenterna att klara av de stigande räntorna.

 

Närmare information:

Aleksi Tujunen

Styrelseordförande

aleksi.tujunen@hyy.fi

050 475 1280

 

Jenny Kasongo

Styrelsemedlem med ansvar för försörjning

jenny.kasongo@hyy.fi

050 595 0327