26.6.2024

To do-lista för nya studenter 2024

NYHET

Stort grattis nya student! Det nya livsskedet och studiernas början är givetvis det bästa någonsin men nödvändigtvis inte lätt. Vi sammanställde en praktisk to do-lista för nya studenter och genom att kryssa av den lyckas höstinledningen lättare och med mindre stress!

1. Ta emot studieplatsen

Ta emot studieplatsen senast 11.7. kl. 15.00. Du kan hitta anvisningar på Studieinfo.

2. Sök bostad

Det är härligt att bo i Helsingfors! Dock kan det vara utmanande att hitta en bostad i vår huvudstad. Om du behöver råd gällande boende kan du få tips från vår guide om boendet.

3. Ansök om studiestöd och allmänt bostadsbidrag hos FPA

Som student består din försörjning i allmänhet av studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget. Utöver dessa kan du lyfta studielån med statsborgen. Under svåra tider får du trygghet av sjukdagpenning och grundutkomststöd. Läs mer på vår försörjningsguide och på FPAs webbsida.

4. Anmäl dig som närvarande och betala studentkårsavgiften

Anmäl dig som närvarande på universitet senast den 2.9. Medlemsanmälan och betalning av medlemsavgift lyckas i samband med läsårsanmälan. Läs mer om läsårsanmälningen och medlemsavgift på vår webbsida.

5. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande till FPA

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Hälsovårdsavgiften ska betalas för varje termin. FPA skickar inte någon separat räkning för avgiften utan den studerande måste själv komma ihåg att betala den. Du kan betala hälsovårdsavgiften i e-tjänsten MittFPA. Läs mera på FPAs webbsida.

6. Skaffa studiekortet hos Frank

Frank erbjuder ett digitalt studiekort och studentrabatter till alla medlemmar av studentkåren. Du kan också beställa ett studiekort i plast från Frank. Läs mera på Franks webbsida.

7. Aktivera din behörighet för universitetets datasystem

Du kan använda alla universitetets systemer och digitala tjänster med din behörghet. Läs mera på univeristetets Helpdesks instruktioner.

8. Följ studentkåren på sociala medier

Håll dig uppdaterad genom att följa HUS på sociala medier! Du kan också följa upp Helsingfors universitets konton på sociala medier.