31.1.2019

Tillgång till forskningsinformation är en demokratifråga för kunskapssamhället – HUS stöder universitetet i öppen information

Studentkåren vid Helsingfors universitet anser att de strandade förhandlingarna på måndag 28.1 mellan finländska universitet, forskningsinstitut och FinELib-konsortiet, representant för offentliga bibliotek, samt det internationella vetenskapsförlaget Taylor & Francis är mycket oroväckande. Oenigheten mellan förlaget och FinELib-konsortiet gäller särskilt kostnaderna för open access-publicering av forskningsdata, vilka för närvarande är orimliga för universiteten. För studenter och forskare vid Helsingfors universitet innebär de misslyckade förhandlingarna att åtkomsten till de av förlaget publicerade cirka 2000 elektroniska tidskrifterna upphör i slutet av januari.

Publikationer som försvinner bakom betalväggar försvårar avsevärt forskarnas och studenternas vardag. Situationen kan bli särskilt svår för studenter som inte har forskarnas erfarenhet och nätverk som skulle dela med sig av sin kunskap. Utan ett avtal mellan universitetet och vetenskapsförlaget, hotar den senaste vetenskapliga kunskapen att vara otillgänglig för ekonomiskt missgynnade stuenter, eftersom Taylor & Francis, liksom många andra vetenskapsförlag, fakturerar tiotals euro för endast ett dygns åtkomst till en enda artikel. Redan en fördröjning på några veckor för att få tillgång till sådana vetenskapliga källor som krävs för lärdomsprovet kan förhindra studentens utexaminering enligt planerad tidtabell. Som studentkår är vi mycket oroade över hur studenterna kommer att påverkas av förhandlingarna.

Studenterna och resten av universitetssamfundet står emellertid inte i konflikt. Det nuvarande förlagssystemet, som är baserat på den överväldigande majoriteten av stora förlag, utgör ett centralt hållbarhetsunderskott och demokratiskt underskott för samhället. Det är ohållbart att finska högskolor och forskningsinstitut varje år betalar miljontals euro för att få åtkomst till sådana publikationer vars innehåll till stor del produceras med offentliga medel och allmännyttiga stiftelsers finansiering. Det handlar också om att demokratisera vetenskaplig kunskap. Åtkomst till forskningsbaserad kunskap är en grundförutsättning för en hållbar framtid i en tid då vår samhällsordning utmanas av falska nyheter och populism.

Vi hoppas på en snabb lösning på frågan om vetenskapliga tidskrifters åtkomst, men vi vill inte böja oss för vetenskapsförlagens utpressning. Universiteten bör vara starka. Som representant för studenter och en ung generation har vi valt vägen för öppen vetenskap och stöder vårt vetenskapliga samfund i en mer tillgänglig kunskap.