31.1.2019

Tutkitun tiedon saavutettavuus on tietoyhteiskunnan demokratiakysymys – HYY tukee yliopistoja avoimen tieteen tiellä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta pitää suomalaisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yleisiä kirjastoja edustavan FinELib-konsortion ja kansainvälisen tiedekustantamon Taylor & Francisin välisten neuvottelujen kariutumista maanantaina 28.1. erittäin huolestuttavana. Kustantamon ja FinELib-konsortion erimielisyys koskee erityisesti tutkimustiedon avoimen julkaisemisen kustannuksia, jotka nykyisellään ovat yliopistoille kohtuuttomat. Neuvottelujen epäonnistuminen merkitsee, että myös Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden pääsy kustantamon julkaisemaan noin 2000 elektroniseen lehteen päättyy tammikuun lopussa.

Julkaisujen katoaminen maksumuurien taakse vaikeuttaa olennaisesti tutkijoiden ja opiskelijoiden arkea. Tilanne voi muodostua erityisen vaikeaksi juuri opiskelijoille, joilla ei ole tutkijoiden kokemusta ja verkostoja, jotka auttavat tiedon äärelle. Ilman yliopistojen ja tiedekustantajien välisiä sopimuksia uusin tieteellinen tieto uhkaa jäädä etenkin taloudellisesti heikossa asemassa olevien opiskelijoiden saavuttamattomiin, sillä monen muun tiedekustantamon tavoin Taylor & Francis veloittaa kymmeniä euroja pelkästään vuorokauden pääsystä yksittäiseen artikkeliin. Jo joidenkin viikkojen viive opinnäytteeseen tarvittavien tieteellisten lähteiden saavuttamisessa voi estää opiskelijan valmistumisen suunnitellussa aikataulussa. Ylioppilaskuntana olemmekin erittäin huolissamme neuvottelujen vaikutuksesta opiskelijoihin.

Opiskelijat ja muu yliopistoyhteisö eivät kuitenkaan ole tilanteessa vastakkain. Nykyinen suurten kustantamojen ylivallalle perustuva tutkimuksen julkaisujärjestelmä edustaa koko yhteiskunnalle keskeistä kestävyys- ja demokratiavajetta. On kestämätöntä, että suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyttävät vuosittain miljoonia euroja päästäkseen käsiksi sellaisiin julkaisuihin, joiden sisältö tuotetaan suureksi osin julkisella ja yleishyödyllisten säätiöiden rahoituksella. Kyse on myös tieteellisen tiedon demokratisoinnista. Tutkimusperustaisen tiedon saavutettavuus on perusedellytys kestävälle tulevaisuudelle aikana, jolloin valeuutiset ja populismi haastavat yhteiskuntajärjestystämme.

Toivomme nopeaa ratkaisua tiedelehtien saatavuuteen, mutta emme halua taipua tiedekustantamojen kiristykseen. Yliopistojen on syytä pysyä lujana. Opiskelijoina ja nuoren sukupolven edustajina olemme valinneet avoimen tieteen tien ja tuemme tiedeyhteisöämme työssä saavutettavamman tiedon puolesta.