4.2.2022

Studiestödet är inte ett regionalpolitiskt verktyg

STÄLLNINGSTAGANDE

Helsingfors universitets studentkår (HUS) motsätter sig regional studielånskompensation. Studiestödet ska ses som en del av studenternas socialskydd och inte som ett regionalpolitiskt verktyg.

 

Undervisnings- och kulturministeriet har påbörjat ett projekt om regional studielånskompensation. Projektet får stöd av den preliminära utredning som Region- och kommunforskningscentralen Spatia vid Östra Finlands universitet har gjort. I utredningen föreslås en modell enligt vilken personer som har studielån och som bor på glesbygden årligen skulle kunna få skuldlättnad för en del av lånet.

Vi anser att en regional studielånskompensation inte är en förnuftig åtgärd. ”Det viktigaste syftet med studiestödet är att garantera studenternas försörjning och att möjliggöra studier på heltid. Förändringar i studiestödet borde främst förbättra nivån på studenternas ekonomiska ställning och studiestödet ska inte användas som ett medel inom regionalpolitiken”, säger HUS styrelseordförande Aleksi Tujunen.

Enligt den preliminära utredningen har man nått positiva resultat med regional studielånskompensation i Norge, där man redan tillämpar en liknande modell.  Enligt norska experter är studielånskompensationen ändå bara en del av alla de stödåtgärder som finns för glesbygden.

”En regional studielånskompensation skulle leda till ojämlikhet mellan studenterna, eftersom det på glesbygden helt enkelt inte finns arbetsplatser inom många branscher.  Alla låntagare ska kunna ta del av studielånskompensationen på jämlika grunder”, påpekar Jenny Kasongo, styrelsemedlem i HUS.

Istället för att man genomför planerna på regional studielånskompensation borde man fokusera på att förbättra studenternas ekonomiska ställning genom en förhöjning av studiepenningen. Detta skulle höja nivån på studenternas försörjning och välmående på ett mera jämlikt sätt.

 

Mera information:

Aleksi Tujunen
Styrelseordförande
aleksi.tujunen@hyy.fi
050 475 1280