4.2.2022

Opintotuki ei ole aluepoliittinen työkalu

KANNANOTTO

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vastustaa alueellista opintolainahyvitystä. Opintotuki tulee nähdä osana opiskelijan sosiaaliturvaa eikä aluepolitiikan työkaluna.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut hankkeen alueellisesta opintolainahyvityksestä, jota tukee Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian teettämä esiselvitys. Selvityksessä ehdotetaan mallia, jossa opintolainavelallinen voisi saada osan lainastaan vuosittain anteeksi, jos hän asuu harvaan asutulla alueella.

Emme näe alueellista opintolainahyvitystä järkevänä. ”Opintotuen perimmäinen tarkoitus on turvata opiskelijoiden toimeentulo ja mahdollistaa päätoiminen opiskelu. Opintotukeen tehtävillä muutoksilla pitäisi ensisijaisesti parantaa opiskelijoiden toimeentulon tasoa, eikä opintotukea tulisi käyttää aluepolitiikan välineenä”, sanoo HYYn hallituksen puheenjohtaja Aleksi Tujunen.

Esiselvityksen mukaan alueellisesta opintolainahyvityksestä on saatu positiivisia tuloksia Norjassa, jossa samankaltainen malli on jo olemassa. Norjalaisten asiantuntijoiden mukaan opintolainahyvitys on kuitenkin vain yksi keino harvaan asuttujen alueiden tukitoimenpiteiden kokonaisuudessa.

“Alueellinen opintolainahyvitys asettaisi opiskelijat eriarvoiseen asemaan, sillä monien alojen työpaikkoja ei ole harvaan asutuilla alueilla. Opintolainahyvityksen tulisi kohdella kaikkia velallisia yhdenvertaisesti”, korostaa hallituksen jäsen Jenny Kasongo.

Alueellisen opintolainahyvityksen sijaan tulisi keskittyä opiskelijoiden toimeentulon parantamiseen korottamalla opintorahan määrää. Tämä parantaisi opiskelijoiden toimeentulon tasoa ja opiskelijoiden hyvinvointia tasavertaisesti.

 

Lisätietoja:

Aleksi Tujunen
Hallituksen puheenjohtaja
aleksi.tujunen@hyy.fi
050 475 1280