22.12.2020

Mot ett hållbart samhälle – också i undantagstider

BLOGG

Coronakrisen har tagit över det här årets rubriker, och har naturligtvis också varit i fokus i HUS verksamhet. Men låt inte detta förvilla er! Att lösa miljökrisen är hur aktuellt och viktigt som helst också i undantagstider, och kanske framför allt då.

För att rädda världen från miljökriser krävs det äkta handlingar av oss alla. I enlighet med vår strategi visar HUS exempel genom sin verksamhet och är en föregångare i kampen mot miljökriser. Värderingarna för hållbar utveckling är starkt med i våra intressebevakningsmål. Nästa år är detta aktuellt i synnerhet i kommunalvalet.

HUS hållbarhetsverksamhet i coronatider

I år har särskild fokus i verksamheten för hållbar utveckling lagts på strategisk planering. Coronakrisen har försvårat påverkansarbetet och gjort det i praktiken omöjligt att ordna till exempel klimatåsiktsyttringar och andra evenemang kring temat.  Som en ljusglimt i mörkret innebär detta en strålande chans att utveckla den strategiska planeringen av verksamheten.

Detta arbete kulminerade i den nya planen för hållbar utveckling 2021–2023, som utarbetats under året och som godkändes på delegationens möte den 13 oktober. I planen utstakas för första gången konkreta mål, tydliga mått och tyngdpunkter för verksamheten på vägen mot koldioxidneutralitet samt annan slags hållbarhet.

Fokus har också lagts på att befästa en gemensam sektor för hållbar utveckling. Detta tänkande innebär att ekologisk hållbarhet och miljösektorn samt utvecklingssamarbetssektorn finner varandra och att hållbar utveckling mer kraftigt blir ett delområde som korsar samtliga sektorers arbete.  Planen för hållbar utveckling och andra initiativ som satts igång i år erbjuder en plattform för att denna utveckling ska fortsätta.

Undantagsårets verksamhet har genomförts även på andra sätt. Samarbetet med Helsingfors universitet har varit positivt vad gäller planerandet av en gemensam kurs i hållbar utveckling för alla studerande samt i samband med andra miljömålsättningar. Stödjandet av ställningstaganden och åsiktsyttranden har fortsatt virtuellt. Miljöutskottets evenemangsverksamhet har likaså fortsatt under coronaåret med evenemang som har ordnats tryggt och berömvärt.

Ett kapitel för sig är så klart vår affärsverksamhetssida Ylva, som har ställt upp ett ambitiöst mål på koldioxidneutralitet år 2025. För att uppnå detta görs hela tiden stora ansträngningar, och trots de utmaningar som coronakrisen inneburit är det fullständigt realistiskt att nå målen. Andra kan ta efter Ylva! Hos oss byggs övermorgonens Helsingfors redan i dag.

Ni kan läsa mera om Ylvas visionära arbete med att bygga hållbar företagsverksamhet och en hållbar stad här: https://ylva.fi/

Hur ser framtiden ut?

Trots god målsättning, praxis och verksamhet finns det ännu mycket utrymme för förbättring.

Vi kan inte nöja oss med vad som gjorts eller bestämts tidigare. Äkta förändring kräver äkta och modiga handlingar. HUS, Helsingfors universitet och hela studentrörelsen har råd att ta ansvar som föregångare och vägvisare även i fortsättning.

Coronakrisen bör väcka även samhället till att begrunda en hållbar strukturförändring och hur denna förändring kan uppnås. Denna exceptionella tid erbjuder också en utmärkt möjlighet för detta. Satsningarna på att bekämpa klimatförändringen i Europeiska unionens återhämtningsfond, målet för koldioxidneutralitet som Kina äntligen ställt upp, samt Finlands regerings senaste beslut lovar alla gott men inte ännu heller tillräckligt. Samtidigt är det hoppingivande att Joe Biden segrat i USA:s presidentval, då hans kommande administration har signalerat att landet är på väg ut ur klimatförnekelsen tillbaka till de internationella arenor där klimatförändringen bekämpas.

Förändring börjar ändå i var och en själv, i det egna modet att tag i förändringen. Låt oss därmed som universitetsgemenskap och blivande världsförändrare stå på rätt sida av historien. Vi i HUS sporrar även i fortsättningen kraftigt till förändring mot ett hållbart samhälle!