13.11.2020

HUS Akseli Rouvari har valts till FSF:s styrelse år 2021

NYHETER

Finlands studerandekårers förbunds (FSF) förbundsmöte har valt Studentkåren vid Helsingfors universitets (HUS) kandidat Akseli Rouvari till styrelsemedlem för år 2021 på fredag kväll den 13 november.

Akseli Rouvari (24) har valts till FSF:s styrelsemedlem på förbundsmötet som ordnades på distans den 13 november. I HUS styrelse har Rouvari år 2020 ansvarat för utbildningspolitiken, kommunikation och miljö- och klimatärenden. Rouvari är student i statsvetenskaper.

”Jag är entusiastisk och djupt tacksam för förbundsmötets förtroende! Arbetet för ett bättre samhälle och en bättre värld för studenterna fortsätter.  FSF:s hundraårsjubileumsår är en speciellt fin tid att arbeta för en bättre studentrörelse och ansvarar för utmaningarna som den akuta coronakrisen medfört. Utbildningskvaliteten, klimatkrisen, framtidsvisioner och rörelsens inflytande och utveckling är teman som jag väntar på att få arbeta med. Vi vågar vara mer och är modiga  att förändra världen”, beskriver nyligen invalda Rouvari inspirerat om sitt sinnestillstånd och sina tankar.

På torsdagen den 12 november invaldes även FSF:s nya ordförande Annika Nevanpää från Tammerfors universitet. Den sexmannastyrelsen valdes på fredag,

 

FSF:s styrelse i sin helhet för år 2021

 

Ordförande Annika Nevanpää, Tammerfors studentkår (TREY)

Ville Jäppinen, Tammerfors studentkår (TREY)

Konstantin Kouzmitchev, Kokoomusopiskelijat

Akseli Rouvari, Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Camilla Saarinen, Åbo universitets studentkår (TYY)

Aleksi Sandroos, Vasa universitets studentkår (VYY)

Saara Tenhovuori, Östra-Finlands universitets studentkår (ISYY)

 

FSF representerar Finlands alla ungefär 130 000 universitetsstudenter och övervakar studenternas förmåner på nationell nivå. År 2021 är FSF:s 100-årsjubileumsår.

Förbundsmötet som samlas årligen är FSF:s högsta beslutandeorgan. Utöver personvalen beslutade förbundsmötet den 12-13 november om FSF:s budget, verksamhetsplan, linjepapperändringar och förbundsmötesställningstagande.

 

Tilläggsinformation: 

Akseli Rouvari

044 344 4063

akseli.rouvari@hyy.fi