28.9.2023

Irja Vaateri är HUS kandidat till FSF:s styrelse 2024

NYHETER

HUS delegation valde på sitt möte den 12 september Irja Vaateri som kandidat till FSF:s styrelse för 2024. FSF:s styrelse för nästa år väljs på FSF:s förbundsmöte 17.11–18.11.

 

Irja Vaateri (26) som studerar pedagogik har i år varit medlem i HUS styrelse inom den socialpolitiska sektorn med ansvar för stad, boende, hälsa och motion.

– Jag är verkligen tacksam för det förtroende jag har fått och jag kommer att visa att jag är värd det. Som medlem i FSF:s styrelse vill jag fortsätta att främja studenternas intressen på samma sätt som i studentkåren: med ett utvecklande tillvägagångssätt och i gott samarbete med intressenter som är viktiga för oss, säger Vaateri om kandidaturen.

Vaateri är van vid att få saker gjorda. I HUS styrelse har hon bland annat aktivt träffat kandidater inför riksdagsvalet, lyft fram studenternas psykiska hälsokris i medierna och den offentliga debatten samt upprätthållit HUS relationer med Helsingfors stad och andra viktiga intressentgrupper.

– Påverkansarbete för en bättre vardag för studenter kommer att spela en stor roll under det kommande året. Rimligt prissatta studentbostäder är en av de grundläggande byggstenarna i studentlivet, och tillsammans med tillräckliga inkomster främjar det studenternas möjligheter att fokusera sina resurser på att framskrida i studierna. Studenternas välbefinnande främjas utöver av tillräcklig finansiering av SHVS också genom andra strukturella förändringar. Vi måste arbeta för detta med hela studeranderörelsens kraft, konstaterar Vaateri med denna sammanfattning av de viktigaste målen för nästa år.

Utöver förmågan att förverkliga intressebevakningsmål i praktiken hör också till exempel att skapa nätverk över partigränserna och att söka gemensamma kompromisser i utmanande situationer till Vaateris styrkor. Vaateri är medveten om vikten av att finna lösningar som är godtagbara för alla inom politik och påverkansarbete, och har blivit en utmärkt brobyggare mellan motstridiga mål och perspektiv.

FSF:s styrelsemedlemmar och styrelseordförande väljs på förbundsmötet 17.11–18.11.2023. FSF representerar alla studentkårer i Finland och bevakar studenternas intressen på nationell nivå genom att ta ställning till utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

 

Mer information:

Irja Vaateri

irja.vaateri@hyy.fi

050 543 9615